S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


måndag 24 september 2012

Politik är att vilja och att förändra

Det går att påverka

Nu har fullmäktige beslutat enligt motionen som jag och Heidi Laine -  Lundgren skrivit. 

Jag har tidigare skrivit om behovet att komma ut i arbetslivet på riktigt  på min blogg motion praktikplatser för unga

Att motionen kom till skall vi i Hörby tacka min dotter Agnes för. Hon är jäkligt förbannad på samhället eftersom det finns på tok för lite praktikplatser för skolungdomar .

TACK AGNES FÖR ALLA DINA DISKUSSIONER SOM VI TILLSAMMANS OMSÄTTER I PRAKTISK POLITIK.

Det som nu händer är att  motionen överlämnas till budgetberedningen för beredning i samband med budget 2013. 

Vi i Hörby skall nu med  särskild inriktning erbjuda minst 10 ungdomar tillhörande grund och gymnasiesärskola  3 veckors sommarpraktik på halvtid med start 2013. Om praktikplatserna ej blir tillsatta skall de i första hand gå vidare till ungdomar med NPF, neuropsykiatriska funktionshinder. Uppföljning sker genom att fullmäktige får en rapport september 2013.


För att vidare bereda och beräkna kostnader för att erbjuda praktikplatser till alla unga som så önskar, så kommer fullmäktige att skicka vidare frågan till arbetsmarknadsansvariga. Syftet är att ta kontakter med arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsprojekt för att erbjuda  någon arbetslös  som har kompetensen  att bistå personalkontoret med administrativa uppgifter/ handledande uppgifter  och att därefter återkomma med nytt ekonomiskt underlag till kommunstyrelsen .


Läs gärna Heidis blogg Heidi - obotligt engagerad  fler bloggande tanter finns i Hörby märkt S politik nämnligen Anita ullman Kradjan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.