S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
fredag 20 januari 2012

Men nu får det väl ändå vara nog


Jag uppmanar er Moderater att diskutera med varandra på era medlemsmöten. Ta upp era oeninghet i rätt forum så vi Hörbybor slipper er träta i nämnder. Vi vill inte heller läsa om er pajkastning på varandra. Diskutera politik och utvecklingsalternativ för att framgångsrik socialpolitik i Hörby kommun. Jag är otroligt trött på all träta på våra möten i socialnämnden och nu senast socialnämndens arbetsutskott.

Vi kan läsa i SKD att en utredning skall inledas mot kommunalrådet .
På det senaste arbetsutskottets femklöver bestående av Staffan Salomonsson (M),  Per - Elis Jansson (M) och Maria Danielsson (C) hade vi frågan uppe om hanteringen av skrivelsen om sekretessbrott. Per Elis har detaljerat som vanligt beskrivet händelseförloppet i sin blogg perelis.

Per Elis ville som vanligt direkt fortsätta utredning om förtal av anmälare, Maria Danielsson var mest bekymrad då hon inte hade alla dokument med i svaret gällande sin skrivelse över händelseförloppet.

Det var så tydligt på mötet att våra förtroendevalda inte diskuterar politik.

Det sker ett förgörande, verbalt, skriftligt krig mot varandra i femklöver gruppen i Socialnämnden.

Som Ordföranden J. Cimmerbeck (Mp) skriver i ett SKD inlägg så var hon inte med på mötet. Ja, vad hade det hjälpt. C+M har bestämt sig för att strida till sista blodsdroppen.

Jag känner ett desperat behov av att nästan försvara mig för att inte blandas i ihop med den blågröna sörjan, mitt handlande i soc.Au var följande.

Jag yrkade på att ärendet inte skulle läggas till handlingarna på arbetsutskotte som ordföranden har lagt som beslutsförslag. Jag ansåg att socialnämnden skulle delges informationen och därefter skulle det läggas till handlingarna.

Detta accepterades inte av arbetsutskotten som ville  fortsätta utredningen via jurist på SKL. Utan inblanding av hela socialnämnden. Detta kunde jag inte acceptera då det kostar pengar, samt att det är ett principärende för nämnden att delta i. Ett ärende som tydligör oredan, som en hel del ledamöter inte vill kännas vid, återigen ansåg jag att nämnden skulle fatta detta beslutet. Nej, nu blir Maria mer upprörd eftersom alla handlingarna inte var med om hennes upplevelse av mötet. Detta fanns dock i bakgrundsbilagor och är väl känt av oss ledamöter.

Här sitter arvoderade politiker och slösar på skatte pengar och diskuterar dessa frågor en lång stund. Per Elis hävdar igen att han vill utreda förtalsfrågan får nu även stöd av Staffan Salomonsson.

Jag blir för ovanlighetens skull kanska irriterad och tycker att Moderaterna kan göra upp detta utanför nämnden. Jag redogör kortfattat för min upplevelse av det som hände undet det påstådda sekretessbrottet. Jag instämmer helt med Lars Ahlkvist  i att hans redogörelse är helt rätt i anmälan av händelseförloppet, jag satt själv i samma rum.

Dock anser jag att Venche Larsson (M) gjorde det som ett naivt utspel, helt okunnig om sekretesslagen och vad som gäller vid individskydd. Jag är helt övertygad om att hennes utspel var helt utan tanke. Den fortsatta gången är endast krig som upptar skattepengar, tid och kraft från förvaltningen. mer kan läsas i SKD artikeln toppmoderat bröt inte mot sekretessen.

Näväl, i detta läge tog jag tillbaka mitt avslagsyrkande på vidare utredning gällande förtal som Per Elis (M) ville föra vidare tillsammans med Maria (C). Grunden till att jag tog tillbaka mitt avslagsyrkande var att de 2 frågor som yrkades av Per Alis istället skulle ställas via epost till juristen som  skrivit svaret till nämnden.

När jag nu läser protokollet som Maria Danielsson (C) och Staffan Salomonsson (M) justerat framkommer det inte att uppdraget skall ske via en epostkontakt.

Detta kommer naturligtvis jag som representant för Socialdemokraterna att reservera mig mot på kommande Socialnämndmöte, som en felaktighet i protokollet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.