S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 14 januari 2012
Vad innebär personlig assistans? lag


Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Personlig assistans för de grundläggande behoven innebär hjälp med att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig, eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning
(referens ) . Timmar räknas ut av försäkringskassan över vilken tid det tar totalt för livsföringen. Som att duscha, sitta på toaletten och sköta sina fundamentala behov. Nåde den som är förstoppad, det tar ju längre tid än om jag har diareé, fast de ä klart då måste jag kanske gå många gånger varje dag på toa. Det borde ju rent matematiskt bli fler minuter i assistanstiden. artikel, assistans utredning


Det har varit en del skriverier om fusk då det gäller fusk med assistans . Självklart skall detta kontrolleras med hembesök och läkarintyg. Jag kan inte förstå hur handläggare på försäkringskassan kan sova lugnt då det ej gör sin upplysningsplikt. allt kombinerat med hembesök. Jag ser framemot en tuffare kontroll av sökande så att de som verkligen skall ha sin assistans får det som de skall vara berättigade till enligt lagen. Fuskare

Dock verkar det nu som om drevet går mot föräldrar/anhöriga och närstående som är assistenter. För många är det en trygghet med den anställningsform med närstående. som exempelvis förälder till ett gravt funktionshindrat barn.

Av den anledningen har jag och min partikollega Anna Svensson Crona skrivit en motion till Socialdemokraternas Skånekongress. Vi kräver en översyn av assistansersättningen. Att närstående och föräldrar fortfarande skall ha möjlighet till anställning i detta uppdrag.

Dock är de viktigaste uppgiften att se över att de som matas via en knapp i magen som gastrostomi även skall klassa in som som en varaktig funktionsnedsättning och som ett grundläggande behov.

Motion:


Motion angående assistansersättningen från försäkringskassan åt funktionshindrade
Fler och fler vittnar att det vid ansökan om assistansersättning till försäkringskassan för funktionshindrade så är det svårare och svårare och få det antal timmar den funktionshindrade är i behov av.


Det har i media snurrat runt en hel del fall av ”fuskare” de är inget annat än brottslingar som ska polisanmälas och därigenom får lagen gå sin gilla gång. För vi tror att vi har ett bra rättssamhälle. Smutskastningen i massmedia har dock inneburit svårigheter att bli trodda i samtalet med försäkringskassan. Det har dock inneburit en hel del för oss som inte är brottsliga i våra ansökningar.
Att mata via en gastrostomi antingen för hand med en spruta eller med en pump anses inte längre av Försäkringskassan som ett grundläggande behov. Det gör dock matning via munnen.


Det bör vara självklart att assistans skall innefatta matning via sond genom bukväggen in i magsäcken. Sondmatning bör i fortsättningen vara ett grundläggande behov.


Diskussionen i samhället gör det gällande att föräldrar inte ska få vara assistenter åt sina barn. Det anser vi vara fel. Det är oerhört arbetsamt att vara förälder till ett funktionshindrat barn och att ha många olika utomstående assistenter. För många funktionshindrande är det mycket betydelsefullt med anhörig/närstående/förälder som assistent, det ger en trygghet till den funktionshindrade.Vi yrkar därför att Socialdemokratiska kongressen fattar beslut


- att assistanslagen ses över i syfte att de grundläggande behoven även innehåller sondmatning via sond i buken.


- att föräldrar/närstående/anhöriga även fortsättningsvis ska få vara assistenter åt sina barn.Anna Svensson Crona (S) Hörby Susanne Meijer (S) HörbyJag lär komma tillbaka till denna diskussion framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.