S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 8 november 2016

Vilket samhälle vill vi ha? Tillsammans är det som gäller.


Utsatthet för sexualbrott har ökat   i Sverige. Jag menar att Vi skall göra ett kraftigt motstånd mot de män , för det är framförallt män som är ansvariga för sexuellt ofredade, sexuella övergrepp och våldtäkter. Vi skall hjälpa och stödja alla utsatta flickor och kvinnor . Vi uttalar vår avsky mot de som kränker flickor och kvinnor. Det är en stor skam över mannen . Kvinnorna blir ärrade för hela livet. Skam, skuld och brännmärkning. Familjer och närstående blir indragna i sorg, oro och ett fullständigt vacuum av otillräcklighet. De lider med sina anhöriga, vänner och kamrater. Utsatthet för sexualbrott bland kvinnor har legat på en relativt stabil nivå 2005–2012, men de senaste tre åren har den ökat. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden 2005–2015. Mest utsatta för sexualbrott är yngre kvinnor, 16–24 år; av dem uppgav 9 procent att de utsattes under 2015. Vi har många insatser i samhället bla familjefridssamordnare. Det stora bekymret är de långa handläggnings och utredningstiderna i polisväsendet. En skam för Sverige att utsatta kvinnor skall vänta och vänta och vänta i ovisshet.


Har du blivit utsatt eller känner någon som kan behöva hjälp så kontakta Bahare . Familjefridssamordnaren i Hörby kommun som vänder sig till alla personer som har blivit utsatta för hot eller våld i nära relationer. Det kan handla om att du blivit förnedrad, kränkt eller slagen.


Min skrivning om hur vi i politiken agerat för att möta motstånd mot oron och händelserna med övergrepp i Hörby.


Under en tid ( sommaren och under hösten ) har det varit ökad oro i vårt samhälle, övergrepp har skett som hanteras av rättsväsendet. Jag som kommunstyrelsens ordförande  har det övergripande sammanhållande politiska ansvaret för vår kommun. Jag har ställt krav på åtgärder för att vårt samhälle ska samlas och bli tryggare. Vi har ett trygghetsråd i Hörby där ledande politiker, polis, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen, skola och socialförvaltning samverkar för att arbeta fram en strategi för det fortsatta trygghetsskapande arbetet. Det arbetet är framförallt förebyggande. Vi arbetar kontinuerligt med frågorna.

 

Med detta vill jag möta er Hörbybor med trygghetsskapande åtgärder som stärker den upplevda känslan av trygghet och trivsel sker på både kort och lång sikt. 

 

En förutsättning för ett framgångsrikt trygghetsskapande  och brottsförebyggande arbete är ett respektfullt samarbete mellan er Hörbybor, kommunen och organisationer samt myndigheter verksamma i hela vår kommun.


Som ytterst ansvarig politiker vill jag bestämt förmedla min avsky och bestörtning för de övergrepp som anmälts till polisen av våra medborgare. Det är helt oacceptabelt.
Jag förmedlar även här till de drabbade  att vi politiker oavsett partifärg fördömer alla typer av övergrepp. Vi beklagar på djupet det som skett och vill förmedla vårt stöd och sorg över händelserna till de personer som blivit utsatta. 
Med anledning av detta har vi  ökat upp vår förebyggande verksamhet med personal ute i byn och en arbetsmodell för trygghet är på väg .  Men vi måste alla hjälpas åt. Vi behöver närvaro ute i vårt samhälle, oroligheter skall alltid anmälas till polisen. Har du oro för någon ungdom så ska du göra en orosanmälan till socialförvaltningen.

Susanne Meijer (S) Kommunstyrelsens ordförande 


.......................................................................................


Jag vet att det pågår ett drev i facebookflödet i vissa grupper där några personer raljerar över vem min totala impotens och inkompetens då det gäller handlingskraft och stöd till utsatta. Men återigen, polisen hantera brott och kommunen förebyggande Ett arbete som nedmonterades under förra mandatperioden med Moderaternas och  Sverigedemokraternas godkännande. De enda partierna som röstade för en fältverksamhet var Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Nu pågår ett uppbyggnadsarbete för ett tryggare samhälle där vi kan vistas utan oro. Tillsammans gör vi det.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.