S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 13 augusti 2016

Det är vi som äger samhället och ingen annan. Vi bär alla ansvar för detta.


Jag läser en hel del på facebook, i pressen och får synpunkter både positiva och negativa från medborgare kopplat till händelserna i Hörby. Jag skall nu vara riktigt tydlig och klar.


1. Den nya politiska Majoriteten med mig som Socialdemokratisk kommunstyrelseordförande har i tidigt och i direkt skede gått in med uppdraget att rätta till socialnämndens underbudgetering som under de senaste två mandatperioderna skötts av Moderaterna i spetsen. Moderaterna har återkommande beslutat med majoritet i kommunfullmäktige att socialnämnden skulle sköta sitt åtagande med en underfinansierad budget. Socialdemokraterna med mig som då var andre vice ordförande i Socialnämnden och i opposition har skrivit spaltmeter med förslag, motioner och reservationer mot de dåliga förslagen som lades av förra styret.


Ny mandatperiod med Socialdemokraterna i Hörby.

Det första som jag tog upp i den nya majoriteten, var besparingsbeslutet på vårt personliga ombud som företräder Hörbybor med psykisk ohälsa. Detta ombud ville förra soc.chefen skrota och lägga ut på en annan funktion på knappa 50 %, kontoret skulle vara mobilt och ingen plats för möten var aktuellt i Hörby. Alla studier och och artiklar pekade då som nu på att detta var ett idiotiskt förslag. Detta var det första som vår S ledda Majoritet rättade till och vi har ett personligt ombud på 100 % som arbetar för oss alla i Hörby.


2. Hemtagningsteamet- besparingsbeslutet hösten 2014 , som nämnden godkände men S yrkade avslag på. Det skulle smetas ut i hemtjänsten för att minska kostnaderna. S protesterade kraftfullt. Nu arbetar vi i majoriteten fram i Socialnämnden ett ökat uppdrag för teamet.


3. Demensteam och specialistundersköterskor/sjuksköterskor i olika funktioner ett S förslag som godkänts och arbetats fram för en bra demensvård.


4. Förebyggande verksamhet- fältorganisationen - skrotades i besparingsivern från den förra M-ledda femklövern. Samma här alla studier och undersökningar visar på att vi måste ha en uppsökande verksamhet, för att motverka oro, rastlöshet och droger i samhället. Det är inget unikt för Hörby. Även här agerade Socialdemokraterna i Hörby högljutt och aktivt. Jag och övriga S ledamöter fick avslag för detta i förra socialnämnden.


Då socialtjänsten nu uppfattar en ökad oro i samhället, så tog jag beslutet för ca 2 veckor sedan, att ge vår kommunchef i uppdrag att se över fältorganisationen och förebyggande verksamhet.


Alla vi kommunmedborgar skall känna trygghet. Vi har redan börjat för ett par veckor sedan och jag hoppas att vi har en enhällig kommunstyrelse på måndag som ställer sig bakom beslut att öka förebyggande verksamheten i socialnämnden uppdrag. .Sedan skall ni alla vara på det klara att med de skatteinkomster vi har i Hörby så gäller det att vända och vrida på varje skattekrona. Att effektivisera , hålla en god vård och omsorg. Bra skolor och lokaler. Bra vårdhem och boende för funktionshindrade. Kulturupplevelser.

Jag återkommer till förra M styret som jag menar strategiskt har arbetat med nedmontering av mycket i vår kommun. Man har inte varit tydlig för medborgarna om status på kommunen, utan arbetat för en låg skattepolitik. Våra lokaler och fastigheter är många i uselt skick och behöver många hundra miljoner för att rustas upp/byggas nytt/renoveras. Det kan vi tacka förra M politikern fd tekniska nämndens ordförande och numera politiske vilden i kommunfullmäktige Pelle Skerup för. Han har tillsammans med L. Ahlqvist (M) ej avsatt pengar till våra kommunala lokaler. Det är en destruktiv skötsel av vårt samhälle.


Vi fortsätter nu med utvecklingen av kommunorganisationen, bostäder, industrimark. Marknadsföring av vår kommun. Att aktivt arbeta för en bättre personalpolitik.


Därför beslutade också Majoriteten om 60 öre i skatteökning.


Moderaterna om 40 öre och Sd och SPI om 33 öre. Eftersom de redan lagt ner mycket av förebyggande verksamhet och inte sett över lokalerna så tolkar jag det som om att de inte har förslag till Hörbybornas gagn, för de örena de tog beslut på räcker inte alls. Vi har inte ens fått se en budget över örena. Möjligen släcka små brandhärdar av det de satt igång tidigare.
 

Vi fortsätter nu med utvecklingen av kommunorganisationen, bostäder, industrimark. Marknadsföring av vår kommun. Att aktivt arbeta för en bättre personalpolitik.

Jag har ett arbetsamt, intensivt, tufft med mycket intressant och givande uppdrag från er kommunmedborgare att sköta de kommande åren. Jag gör det i en bra samverkan med övriga Majoritetspartier i Hörby, C, L, Mp, Kd.Susanne Meijer (S)

Kommunstyrelsens ordförande Hörby

3 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Vi tyckte i KSAU 2014 att det lät konstigt när vi fick höra att Socialnämnden lagt ner Fältverksamheten. Svaret blev att den inte var nedlagd, det var en omorganisation som gjorts möjlig av den miljon som budgetberedningen enhälligt föreslog fullmäktige att tillskjuta året innan efter uppgifterna kom om ökat droganvändande bland Hörbyungdomar. Det förebyggande arbetet på fältet gjordes, men med en annan organisation var svaret vi fick på KSAU av nämndsledning och tjänstemän.

  Du och och några andra ur S lade en motion 2014 om att förstärka fältverksamheten ändå. Den behandlades i kommunfullmäktige 2015 under Din majoritet och avslogs då utan omröstning, uppenbarligen av de partier Du nu har så gott samarbete med.

  Jag tycker det är bra att fältverksamheten är igång igen. Det förra beslutet var ett resultat av en dysfunktionell Socialnämnd där ledamöter bl a mobbade sin ordförande och personal, en nämnd som aldrig lyckades vare sig få ordning på eller förklara underskottet på ett begripligt sätt. Ytterst blev domen att Socialnämnden vägrades ansvarsfrihet, och ledningen tog plats i kommunledningen istället.

  Vilken roll har nämnden nu, om det är kommunalrådet som fattar beslut om att utreda ett återinförande av fältverksamheten?

  SvaraRadera
 3. Sen var det ju det med fastigheterna.

  Förra majoriteten försökte med kraft få fram en lokalförsörjningsplan, det klarade inte tekniska nämnden. Kompetensen för det och kraften att driva det fanns inte i förvaltningen.

  Eller så blockades det av Hr Skerup, som ju är Hörbys egen Trump-kopia. Arbetar för sig själv, baktalar och missköter sina uppdrag. En skurk helt enkelt.

  Du skriver: "Det kan vi tacka förra M politikern fd tekniska nämndens ordförande och numera politiske vilden i kommunfullmäktige Pelle Skerup för. Han har tillsammans med L. Ahlqvist (M) ej avsatt pengar till våra kommunala lokaler. Det är en destruktiv skötsel av vårt samhälle."

  Du vet väl att det inte är enskilda personer som avsätter pengar, utan det sker efter beslut i kommunfullmäktige? Som i sin tur har en budgetberedning som ger förslag till KSAU, KS och fullmäktige?

  Om Du har missat den ärendegången, så förstår jag också att Du missat det den förra majoriteten gjort med förskolelokaler, skolinvesteringar, kommunhusinvesteringar, sportcenter/badhus, fotbollsplan och friidrottsmöjligheter. Centrumförnyelse dessutom, mm.

  Politik blir som bäst när man är ärlig och söker gemensamma plattformar att bygga vidare på. Oärlighet och sökande av stamkrig brukar straffa sig.

  Du beskriver detta på ett annat sätt. Ett retoriskt beprövat. Racka ner på företrädaren, så märks det inte att Du gör mest för att förvalta, och mycket lite för att förändra.

  Undrar vilken majoritet som styr efter nästa val? Jag tror den ser annorlunda ut, och det bävar jag för.

  SvaraRadera

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.