S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
fredag 22 maj 2015

Populism och inget budgetförslag presenteras av Sd när de vill subventionera hela kollektivet oavsett inkomst.


Ang. Sd och deras populistiska motion ang matpriser som vi kan läsa om i dagens Skånska Dagbladet.
 
Då jag frågar hur Sverigedemokraternas budget ser ut om  vi skall subventionera hela pensionärskollektivet får jag inga svar.
 
Att sats 1 : att återställa måltidsavgiften för matdistribution för biståndsbehövande pensionärer till 50 kronor , inkluderande tillbehör i form av dryck , lingon eller gele.
 
Socialdemokraternas åsikt:
Här träder förbehållsbeloppet in för de med bistånd och det ger denna grupp en garanterad levnadsnivå med förbehållsbeloppet.
 
Maxtaxa innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunen får debitera för vård, omsorg och socialt stöd - dvs en högsta avgift för hemtjänst, särskilt boende osv.
 
Den högsta avgiften är 1 780 kronor per månad år 2015. Dessutom garanteras alla ett lägsta förbehållsbelopp för sina levnadskostnader.
Förbehållsbeloppet är den summa var och en anses behöva för att klara av sin vardag. Detta belopp har alla rätt att ha kvar, innan kommunen börjar ta ut avgift för omvårdnaden. Förbehållsbeloppet ska täcka alla kostnader utöver hyran.

Riksdagen har bestämt storleken på det generella förbehållsbeloppet. År 2015 är beloppet 5 023 kronor/månad för ensamstående, för sammanlevande makar 4 245 kronor/månad och person.
 
Att sats 2: att måltidspriser för övriga pensionärer som äter av kommunalt lagade maten sänks till 55 kronor
Socialdemokraternas åsikt: vi skall inte subventionera en hel grupp personer, där det finns en variation av bra och mindre bra ekonomi. Vi värnar de mest utsatta och då i ett folkhälsofokus och nutritionsfokus.
 
Socialdemokraterna har under ett par månader arbetat med ett förslag över hur vi kan garantera de Hörbybor med sk garantipension och låg inkomst samt för  de Hörbybor som är mellan 19-30 år och som uppbär aktivitetsersättning eller sjukpension 30-65 år med ersättning i form av garantiersättning 106 560 kr / år 8 880 kr/ månad.
 
Hel aktivitetsersättning i form av garantiersättning:
 
Innan 21 år 93 240 7 770
Mellan 21 och 23 år 95 460 7 955
Mellan 23 och 25 år 97 680 8 140
Mellan 25 och 27 år 99 900 8 325
Mellan 27 och 29 år 102 120 8 510
Mellan 29 och 30 år 104 340 8 695
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.