S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 3 maj 2015

1 Maj Hörby - Mina ambitioner för att Bygga Hörby Helt.


I år firar vi 1:a Maj under parollen
 Kunskap, Frihet, Framtid

Igår var det Valborg och jag var vårtalare i Karnas Backe .Inför min research så fann jag fotografier och historia om de politiska talare vi hade här i Hörby för 100 år sedan. Politiken flödade och många politiska möten avhölls i "Backen" många kända talare kom hit som Hjalmar Branting, Mäster Palm, Anton Svensson -Amalteamannen, Hinke Bergegren m.fl. Ja, Nu kanske vi inte skall gå fram som Anton Svensson och spränga oss fram. 

Nä, vi skall arbeta klokt, metodiskt, samlat och enat.  Vi är det samhällsbärande partiet. 

Vi socialdemokrater gick starkt fram i valet här i Hörby. Det gjorde vi för att vi arbetat bra i opposition och Hörbyborna ville ha ett alternativ till den politiska oreda femklövern utgjorde under många år. Deras styre ledde till  ökat utanförskap, ökad arbetslöshet och misskötsel av kommunen och då speciellt vård och omsorg av äldre och handikappade. Men även skötseln och vården av våra fastigheter  är under all kritik. 


Efter fyra månader som kommunalråd så frågar jag mig gjorde man något alls förutom att hålla det flytande. Tittade man under ytan och reflekterade. Nej, vill jag påstå. Vi har så många områden att se över och vi tar tag i detta med kraft och engagemang.Vi lägger uppdrag och planer på bostadsbyggande. Byggande har helt stått stilla under många år. 

Vi Socialdemokrater kräver att alla skall ha en egen nyckel och det innebär att man skall ha ett eget boende oavsett om jag har massa pengar på banken, avsett handikapp eller funktionshinder  oavsett ålder

Alla skall ha ett bra och anpassat boende efter sitt behov. Man skall inte som ung med handikapp behöva bo på ålderdomshem – så kan det vara  idag. För ett tag sedan så kom en mamma fram och pratade med mig. Hennes barn har ett handikapp och kan inte bo i egen lägenhet.Hon sa att hennes ungdom som är runt 23 år börjar ta efter beteendet som de äldre har på det boende där hen bor. Hon var djupt förtvivlad över att vi inte har bra lägenheter för unga med handikapp. 

I mitt samhälle skall det inte vara så här.

Det är rent av kränkande mot en människa att inte blir sedd som den man är. Hela familjen blir naturligtvis drabbade med en ständig oro. Familjer som nu planerar att flytta från Hörby och därmed även våra skattebetalare. Vi vill bygga Hörby helt, förtäta i första hand och spara på jordbruksmark där det går. Vi lägger fram planer för boende för alla.  I ett socialdemokratiskt samhälle skall alla ha ett gott boende och en egen nyckel. Det är frihet till självständighet.

Som kommunstyrelsens ordförande arbetar jag för att Hörby skall bli ett framtidsinriktat och ett handlingskraftigt samhälle som förenar behovet av att växa med hållbar utveckling.

Foto:J. MeijerIdag tänker man inte Skåne utan Örestad att bygga i ihop Skåne och Köpenhamn.  Hela detta uppdrag har förra kommunstyrelsen tappat bort. Jag undrar vad som hände - men det var nog så att inget hände. Vi skall inte tro att detta blir klart i år. Har det inte skett de senaste åren så måste vi ha is i magen och skynda klokt och eftertänksamt. Vi pratar både renoveringsarbete, uppbyggnadsarbete och kvalitetsarbete. 

Detta gör vi genom att föra en klok röd politik i Hörby kommun i samverkan med våra sammarbetspartier.  Där alla partier ges utrymme i samförstånd och trygghet.

Jag vill tillsammans med er sätta Hörby starkt på kartan. Hörby ligger fantastiskt bra till mitt i Skåne. Vi har en timme till en internationell flygplats, E 22 går genom kommunen, bra och snabba busslinjer. 

För företagen är det ett spännande och gynnsamt läge. Därför skall vi se till så att industriområdet fylls med starka och livskraftiga företag. Detta leder till arbete, som i sin tur ger oss ökade skatteintäkter.Vi har en fantastisk natur i Hörby som vi kan utveckla med eko turism, cykelturer och vandringar. När man turistar så vill man äta, bo och göra trevligheter. Här har vi unika möjligheter för våra småföretagare att växa. Därför skall vi ha en stark och intensiv besöks och turismnäring. 


Vi Socialdemokrater har varit tydliga och snabbat upp processen för beslut och det är glädjande att Hörby kommun nu kommer att ta ledningen tillsammans med Eslöv och Höör i en gemensam besöks och turismorganisation. Det är S märkt politik att arbeta strategiskt och klokt. 

Jag tror inte det är obekant för någon Hörbybo att vi behöver mer pengar i vår kommunala pengapåse.  Ni som följt debatten i pressen är väl bekanta med det underskott som finns i socialnämnden. Detta är ett totalt misslyckande av fd politiska styret. Ett misslyckande som vi skall göra vårt bästa att hantera. Men det blir inte lätt. En nämnd som under ca 10 år inte fått något tillskott alls i pengar. Istället har man sparat på allt som inte är lagstadgat. Ungdomscafé för handikappade är nerlagt, våra fältassistenter är bortsparade och ersatt med ett projekt som inte på när lever upp till fältning och riskerna ökar för unga att ledas in i missbruk. 


Våra äldre och sjuka drabbas också av denna besparingshysteri. Minskad personalstat gör att undersköterskorna inte hinner läsa för dementa Agda eller samtala med Kalle med minneslådorna. Det blir oro på avdelningarna och både personal och våra gamla blir stressade. Undersköterskor oroar sig ständigt för att de skall göra fel pga tidsbristen.

Det är skamligt. 
Vi måste gemensamt i majoritetsgruppen hårt arbeta för förändring.

Vi har i samverkan med majoriteten diskuterat fram förslag till stärkt fältning i byn. Beslut är nyss taget att vårt personliga ombud skall finnas kvar på heltid. Ett personligt ombud arbetar med Hörbybor med psykiskafunktionshinder och det är en mycket utsatt och skör grupp i samhället. Vi skall inte spara på personer med psykisk ohälsa. Tvärtom ge stöd och hjälp – så blir det en win win  
effekt.Vi har även bemannat upp med socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar i riskzonen.


Som ett Feministiskt parti så skall vi ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. 

Vi skall radikalt minska timanställningar framförallt i hemtjänst. Vi har skrämmande siffror i Hörby på timanställningar som motsvarar ca 65 heltidsanställda.Vi arbetar nu fram ett förslag till en pool med undersköterskor och samtidigt minskas timanställningarna och den otrygga arbetssituation som speciellt finns i hemtjänsten men även i övrig vård och omsorg. 


Alla skall inkluderas i ett Socialdemokratiskt Hörby

Under de senaste mandatperioderna har utanförskapet och orättvisorna ökat. Vi har fler Hörbybor idag som är långtidsarbetslösa, vi har fler som står långt från arbetsmarknaden. Därför skall vi ha en fristående arbetsmarknadsenhet som med kraft och kompetens kan utveckla metoder för att få Hörbybor i arbete och inte  skapa en massa låtsas jobb. Vi har ett arbete i skolan att se till så att eleverna får den kunskap de har rätt till enligt skollagen, det duger inte att som idag kunskapsnivåerna sjunker i Hörby. 

Vi skall ha 100 procents måluppfyllelse. Det blir ett tufft arbete, som kräver mod och bra beslut. Jag hoppas att ni går härifrån idag och precis som jag känner att 

Socialdemokratin ger er kraft. Kraft att stå emot odemokratiska tendenser och kraft att fortsätta det viktiga utvecklingsarbete vi gör här för Hörby och världen i stort.Vi skall Verka i solidaritet och samförstånd med varandra oavsett härkomst, oavsett om jag är man eller kvinna, oavsett sexuell läggning, oavsett politisk åskådning, oavsett hur jag ser ut.Vi skall tillsammans bidra till ett starkt Socialdemokratiskt Hörby.

Susanne Meijer (S)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.