S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 20 oktober 2013

Alliansen i Region Skåne harvar sig fram

Alliansen i Region Skåne harvar sig fram

 Nu skall det öppnas nya vårdcentraler vid akuten Distriktssköterska triagerar. Men om jag inte minns fel så var det precis det vi gjorde i Lund för en 5-6 år sedan , sedan försvann jourmottagningen som skulle ta de lättare sjukdomsfallen. Alltså de som inte skall vara på akuten.

Då är det dags igen för en nydaning av en gammalmetod. Det kostar pengarullning, kompetens med välutbildad personal, vilka först skall bygga upp sedan bygga ner och nu igen bygga upp.


Tror de styrande borgerliga partierna att vi  i primärvården skall orka med hur mycket omdaningar som helst.
Själv arbetar jag på en vårdcentral, jag har tre vidareutbildningar då jag alltid varit studieintresserad. Jag arbetar tillika som många vet som fritidspolitiker i min kommun och är en person som alltid varit med och utvecklat och drivit frågeställningar för en bättre kvalitativ medmänsklig vård.

Men ett av de nya påfunden som vi på vårdcentralerna nu fått är att ju mer och snabbare vi svarar i telefon, ju mer ersättning får vår vårdcentral. Med detta  påfundet menar jag att vi inte behöver ha specialistutbildade sjuksköterskor som triagerar i telefonen. Anställ ett gäng arbetssökande, för enligt beslutet så skall vi bara svara och boka tider, till detta behövs inte specialistsjuksköterskan, möjligen kan ett callcenter få detta uppdraget.

Med det nya systemet som vi kan läsa i Skånskan nya vårdcentraler gör mig och många av mina kolleger djupt förbannade. En distriktssköterska bedömer behovet av sjukvård i telefon, ger egenvårdsråd, bokar in till distriktssköterska för bedömning, skriver ev. recept. Men detta tar tid och genererar ej ersättning till oss. Jag beklagar även de vårdcentraler med låg telefontillgänglighet där man har många dropp in besök, socioekonomiskbelastning som "tar" tid från telefonen.

Skall vi få en effekt av bättre sjukvård, förebyggande vård och hjälp till god egenvård så måste all personal vara med i samtalet. Vi vill arbeta bottom upp inte top down. 

- Nu avsätts pengar för att patienter inom en rimlig tid ska komma fram per telefon och få en bedömning. I många fall innebär det att människor då slipper att söka akut, säger Karin Träff Nordström.
Pengarna avsätts i bonuspengar och inte för att utveckla metoder för bättre tillgänglighet enligt min uppfattning.

Specialistutbildning måste löna sig

Det är bra med specialistutbildade sjuksköterskor distriktssköterskor/psykiatrisjuksköterskor/ demenssjuksköterskor/barnmorskor/inkontinenssjuksköterskor/diabetessjuksköterskor mfl yrkesområden.

Socialdemokraterna vill öka upp dessa kompetensområden i hela hälso- och sjukvården. vilket vi speciellt betonar i vårt budgetförslag

Men varför skrotade borgarna Albinsjuksköterskorna för ett antal år sedan. Dessa sjuksköterskor hade en specialistutbildning inom vård av äldre, geriatrik demens och äldres multisjuklighet.  De gjorde ett fantastiskt arbete då de bedömde de äldre på akuten och hade direkt inläggningsrätt på avdelningarna jag hade ett flertal kolleger som arbetade i verksamheten. Kolleger jag lärde känna när vi tillsammans studerade under 1 års heltidstudier för att arbeta med den specifika uppgiften. Förkravet var180 Hp till sjuksköterska.

Ur Socialdemokraternas budgetmotion:  2013/14 So:657 


Ett mycket stort problem i sjukvården, där det på många håll krävs förbättringar, är hanteringen av svårt sjuka äldre patienter som ofta skickas fram och tillbaka mellan sin bostad, primärvården, akutmottagningen och sjukhusets vårdavdelningar. Det är inte en vård som på ett bra sätt är anpassad till äldre människors behov, och det är ingen kostnadseffektiv vård.  
Även behovet av specialistutbildad personal såsom äldresjuksköterskor bör tillgodoses. Sådana insatser skulle också avlasta äldreomsorgen. Vården av de äldre måste tydligare utformas efter deras behov.


 I vår riktade satsning för att höja kvaliteten och kompetensen inom vården ökar vi  personalstyrkan i vården. Särskilt fokus ska ligga på en sjukvård som utformas efter de äldres behov. Det inbegriper en särskild satsning på att systematiskt samordna äldresjukvården. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.