S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


lördag 19 januari 2013

Skånska sjukvården raseras


Det var inte länge sedan vi kunde läsa om oron på kvinnokliniken i Malmö. Detta har jag skrivit om tidigare kvinnofrid . Även här är personalen oroliga för vården, chefer har hoppat av och en ständigt gnagande oro finns för patientsäkerheten.

De senaste dagarna har debatten varit tung om akutkliniken i Lund  Moderaterna hävdar Att det finns ingen kris i sjukvården.

Borgarna visar förakt för sin personal är huvudrubriken på denna artikel i Skånskan

De nya förslagen har tagits fram utan att varken förankra det i regionstyrelsen, regionfullmäktige eller ute bland personal, fack och patientorganisationer. Det är en form av maktstyre som inte känns acceptabelt och går ut över patienterna och de anställda, menar regionrådet Henrik Fritzon, socialdemokraterna.

Idag skriver skånskan om nya avhopp denna gång är det ögonkliniken som drabbas.

Jag har en stor oro över nedmonteringen av Skånes sjukvård, en oro över hur vår nyutbildade personal skall hantera sitt uppdrag.

Michael Sandin (M) regionråd bedömde  nyligen att:

bedömningen är dock att sjukhuset har tillräckligt med resurser. De senaste åren har Sus fått mer pengar, även med inflationen borträknad, och under 2013 späs detta tillskott på med ytterligare 740 miljoner, påpekar Michael Sandin.  SuS granskas

Även på onkologen är det bekymmer  läkare slutar och cancervårdens kompetens riskeras. Min gamla skolkamrat som arbetat på onkologen i många år berättar att, nu skall man göra en storavdelning, allt enligt den gamla modellen med storavdelningar. Jag trodde i min enfald att denna tid var förbi.

Tyvärr fortsätter nedmonteringen, personal och chefer flyr från Universitetssjukhuset i Lund, de söker och får arbeta på andra mindre kliniker. Senaste året har ett flertal bra chefer slutat och arbetar nu istället i primärvården. Vilket är bra för primärvården  men problemet kvarstår. Cheferna slutar pga den oro och arbetsbelastning som finns. Kopplat till besparingskravet i vårbudgeten så begriper jag inte hur Skånes sjukvård skall klara sig med borgarnas hantering.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.