S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 4 november 2012

Vårdförbundet + Attendo = inte braFoto: Jane Lindbladh, Hörby
Ett debatt inlägg från ett vinstdrivande företag och min fackförening, Attendo + Vårdförbundet = ??? inte alls ok att blanda ihop dessa vinstdrivandeföretag med mitt förbund genom en gemensam debattartikel.

 Hur kan man skriva som de gör i p. 2 att Även studenterna inom vård och omsorg tror att en ökande andel privat omsorg har positiva effekter.  JA, så må vara i men det är innan de börjat att arbeta i företag som är vinstdrivande. Aktieägarna måste ha vinst och det måste ske genom aningen mindre personal, kanske tar med ej de vårdkrävande patienterna med pannlobsdemens eller alkoholdemens, utan de "lätt" skötta patienterna, precis som i skolan. Meddelarskydd, jourtid och att "alltid " vara i jour , jag så löser många helger och nätter. 

Självklart har all personal med intresse av kvalitetssäkring  möjlighet att pröva nya metoder för att förbättra och förändra vården med positiva effekter. Men att detta skulle vara lättare att genomföra privat betvivlar jag.  All vård skall bedrivas enligt forskning och beprövad erfarenhet.

Under mina snart 25 år som sjuksköterska har alla arbetsgivare varit stimulerande och intresserade av vårdutveckling som appliceras på enheten. Men de få inhopp jag gjort i privat regi har inte  haft denna inställning. Men kanske ett mindre företag som agerar enligt de nationella kvalitetslagar som s föreslår så skulle det vara möjligt med en förändring. 

Som de skriver i artikeln, en ökad mångfald.Ja det säger jag ja till men inte via vinstdrivande företag, dom små mindre företag enligt de riktlinjer som s nu lägger förslag på. Ett steg i rätt riktning men många samtal kvarstår inom socialdemokraterna innan vi har landat där vi vill.  • Välfärdsföretag ska betala skatt i Sverige
Ett grundläggande krav i skattelagstiftningen ska vara att företag inte tillåts att undandra vinster från beskattning till exempel genom att tillämpa orimligt höga räntesatser på internlån mellan koncernbolag och dotterbolag. Det är orimligt att företag som finansieras av skattemedel inte betalar skatt i Sverige, utan i så kallade skatteparadis. Detta måste få ett slut.
  • Lag om investeringsskydd
Vi har sett upprörande exempel på hur offentliga verksamheter som byggts upp av skattemedel sålts för mycket låga belopp. En ny lag om investeringsskydd bör införas så att skattefinansierad verksamhet inte kan säljas ut till privata ägare till underpris

  • Ingen vinst på bekostnad av kvaliteten
Socialdemokraterna vill se en vinstbegränsning. Ingen vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvaliteten, utan kvaliteten ska vara hög och likvärdig i såväl privat som offentlig verksamhet. Idag ser vi att stora vinster uppkommer genom att man genomgående har lägre personaltäthet i exempelvis friskolor och på privata äldreboenden. Mot bakgrund av detta bör personaltäthet, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader regleras, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i respektive kommunal eller landstingskommunal verksamhet. Syftet är att höja kvaliteten och garantera en effektivare användning av skattemedel. Detta ska regleras i lagar och förordningar.

  • Hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet
För att förhindra att enskilda drabbas av plötsliga nedläggningar av välfärdsverksamheter, och för att motverka kortsiktiga vinster på bekostnad av kvaliteten, är det nödvändigt att ställa hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet. Kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna ska vara ett krav för att få tillstånd att starta nya välfärdsverksamheter.
Vid varje ägarbyte ska tillståndet prövas på nytt. Varje utförare ska tydligt redovisa information såväl om vem som är ägare som om eventuella ägarbyten, så att denna information finns lättillgänglig för medborgare och brukare.

  • Förhindra onödig resursförbrukning
Vi vill att det ska finnas tillräckligt med underlag i form av exempelvis elever eller vårdtagare för att ny välfärdsverksamhet ska kunna starta. På så sätt undviker man att resurser förbrukas i onödan. På skolans område vill vi se ett ökat kommunalt inflytande över nyetableringar, genom att ett obligatoriskt samråd sker med kommunen innan en fristående skola får tillstånd. Det ska vara möjligt för kommuner att själva välja om de vill införa LOV eller inte. Detta innebär att vi säger nej till förslaget att göra LOV obligatoriskt. Vidare vill vi förändra LOV, så att fri etablering för företagen inte längre ska vara möjlig. Det är medborgarna som ska ha rätt att välja vårdgivare, inte vårdföretagen som ska få välja patienter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.