S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
torsdag 29 november 2012

Budget 2013

Foto: Jane Lindbladh, Hörby


Naturligtvis blev det förvirring för den styrande majoriteten i Fullmäktige i går.

Självklart kan inte femklövern ställa sig bakom vår budget, trots att många av våra S - märkta motioner och förslag i nämnder bejakas och anammas i politiken och i verkställigheten, vilket är mycket glädjande.  Motioner vi lagt i Hörby kommun Detta trots att Per Elis (M) påtalar det orimliga i socialnämndsbudgeten, likaså gör resten av femklövern . Vem skall tala om förvirrande. Femklövern trummar igenom en dåligt underbyggd ekonomi, trots alla varningar som socialchef och barn och utbildningschefen skriftligen delgivit oss politiker. Konsekvensbeskrivningen från socialchefen om budgeten inte fastställs till 240,6 miljoner innehåller bla
Att det blir svårigheter att utföra en verksamhetsutveckling   
Att Palliativ vård troligen kommer att överföras till kommunal hemsjukvård, vilket ger ökade kostnader.
-Att Utbildningsinsatser skall minskas till endast minikrav   
-Att det finns risk för en nedåtgående spiral av att ständigt arbeta under kärva ekonomiska ramar. Detta kan leda till att kvalificerad personal söker sig från kommunen och att detta kan ge rekryteringssvårigheter. 


Jag har länge fått signaler från bla vårdförbundet att man inte får den utbildning som anses var nödvändig för att bedriva en evidensbaserad hälso- och sjukvård allt enligt patientsäkerhetslagen. Det handlar om bla  vård i livets slut, demens och geriatrik - sårvård.

Personalorganisationerna ställer sig frågan? Hur skall vi kunna bedriva en vård och omsorg med kvalité? Hur skall vi kunna arbeta under rimliga arbetsförhållanden ? Arbetsmiljöaspekter? Säkerhet?

Hur tror femklövern att nämnden skall hantera den nya organisationen som kräver både utbildning, lokaler, verksamhetsförändringar.


SOCIALDEMOKRATERNA HAR FULL TÄCKNING EKONOMISKT FÖR VÅRA FÖRSLAG- FÖRSLAG SOM VI KOPPLAR TILL VÅR RIKSPOLITIK.


SOCIALDEMOKRATERNA HAR ÖKADE SATSNINGAR PÅ VÅRD OCH SKOLA. VI ANSER INTE ATT MAN SKALL HA RUT AVDRAG FÖR LÄXLÄSNING OCH ALLT MAN NU KAN DRA AV FÖR . LISTAN KAN GÖRAS LÅNG. 

DET VISAR SIG ATT M POLITIKER MENAR ATT DET ÄR JÄMSTÄLLT ATT KUNNA DRA AV FÖR LÄSLÄSNING. MEN JAG SKULLE ALDRIG HAFT RÅD TILL DETTA UNDER MINA ÅR SOM ENSAMSTÅENDE, MED FAST ARBETE OCH SMÅBARN.

HUR TUSAN BLIR DET MER UTJÄMNADE EFFEKTER MED RUT AVDRAG FÖR LÄXLÄSNINGEN. EKVATIONEN GÅR INTE IHOP.   

VI AJOUNERAR OSS I LUGN OCH RO, PÅ FULLMÄKTIGE, INTE ALLS STIRRIGT SOM VISSA M- BLOGGARE GÖR ANSPRÅK PÅ   M bloggare Per Elis.

MEN SÅKLART VILL VI JU HA PROPOSITION PÅ VÅRA VIKTIGASTE PUNKTER NÄMLIGEN SOCIALNÄMNDSBUDGETEN OCH BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. VILKET VI INTE KUNNAT VOTERA ÖVER OM VI TAGIT VÅR BUDGET . DÄRFÖR STÄLLER VI OSS BAKOM SPI´S YRKANDE PÅ JA PÅ VÅRA 2 PUNKTER .

NÅGOT FÖRVIRRADE FÖR MIG, VAR DET DOCK  EFTERSOM SPI YRKADE AVSLAG I SOCIALNÄMNDEN.... PÅ S BUDGETEN MEN MEN 

Socialnämnden:JAG HÄVDAR ATT DET ENDA SOM KOSTAR I SOSSARNAS SOCIALNÄMNDSBUDGET ÄR ÖKAD UTBILDNINGSNIVÅ FÖR UNDERSKÖTERSKORNA. UNDER DE SISTA 2 ÅREN HAR NIVÅN PROCENTUELLT SJUNKIT, VI HAR MER SJUK OCH TIMVIKARIER. DETTA ÄR TYDLIGEN VAD FEMKLÖVERN VILL HA. 

 • Att  socialnämnden erhåller kommunbidrag med 240,6 miljoner för 2013 
 • Att kommunfullmäktige inser trots det ökade bidraget att nämndens budget är  underbalanserad 
 • Att tjänsten som psykiatrisjuksköterska återbesätts 
 • Att öppethållandet  på Träffpunkten ökas 
 • Att motionen om socialpsykiatri snarast verkställs 
 • Att frivilligcentralen  öppnas 
 • Att anhörigsamordnare snarast  startar sitt arbete med en anhörigcentral 
 • Att missbruksvården förbättras genom att utöka antalet samtalsterapeuter, behandlingsassistenter och den uppsökande verksamheten i bla Tvärgatans regi. 
 • Att alternativa boende i kommunen tillhandahålles för att minska institutionsplaceringar. 
 • Att intentionen i motionen demensteam snarast verkställs med start av team med undersköterskekompetens 
 • Att intentionen i motionen palliativvård snarast verkställs med start av team med undersköterskekompetens 
 • Att all personal skall lägst ha undersköterskekompetens, det innebär att personal inom äldre och handikappomsorg skall erbjudas fortbildning. 
 • Att Demensvården på Källhaga utvecklas, arbetet har helt stannat upp under den röra som finns hos femklövern. Genom att en konsekvensbeskrivning av verksamheten utförs- som kopplas till nationella riktlinjer för demensvård.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.