S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
fredag 30 december 2016

Jag vill önska alla Hörbybor, alla anställda i kommunen, förtroendevalda politiker, och alla besökare i vår fina kommun en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.Jag vill önska alla Hörbybor, alla anställda i kommunen, förtroendevalda politiker, och alla besökare i vår fina kommun en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vårt gemensamma mål är att göra kommunen attraktiv att bo och verka i för både nuvarande och framtida invånare. Det gör vi tillsammans. Tack för ett fantastiskt engagemang för Hörby! Vi är på god väg då vi har en positiv inflyttning i kommunen med många nyfödda små Hörbybor. Det är för deras framtid som vi tillsammans bygger ett bra och sammanhållet Hörby. Vi är en kommun som har alla möjligheter att fortsätta utvecklas till ett socialt, hållbart och ekonomiskt gott samhälle.

Vi har haft en tid av oro och allvarliga händelser i Hörby. Politiken arbetar tillsammans med polis och räddningstjänst för att skapa ett tryggt Hörby. I ett helt samhälle behövs stödjande nätverk. Insatserna ska vara långsiktiga och målet är att minska risken för utanförskap, och därmed minska behovet för insatser av samhället längre fram i livet. Därför arbetar vi förebyggande och uppsökande i samverkan med ideella och civila krafter. Alla vi vuxna måste ta vårt ansvar att vara goda förebilder. Vi behöver vistas ute i byn tillsammans med de unga för att skapa trygghet och gemenskap.

Att få kommunens ekonomi i balans är en utmaning med tanke på det välfärdsuppdrag - skola, vård och omsorg - som kommunen har för alla Hörbybor. Vi har nu kommit halvvägs in i mandatperioden och jobbar med ett antal modeller för att bygga ett Hörby för alla kommunmedborgare, nya såväl som redan boende i kommunen.

Vi kan nu erbjuda attraktiv industrimark vid E22an där Norra industriparken börjar ta form. Redan finns intressenter och det kan i förlängningen ge fler arbetstillfällen i kommunen.

En ny arbetsmarknadsenhet startar i januari. Alla Hörbybor som kan och har möjlighet att arbeta, ska få ännu tydligare stöd och hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden.

Ett antal områden i kommunen ses över för kommande bostadsbyggande.

Ett särskilt tack vill vi rikta till alla företagare i kommunen, som tillsammans med oss arbetar för att skapa ett attraktivt Hörby.

Passa på att koppla av och vara tillsammans under helgerna. Besök varandra, ring varandra - se varandra, prata, skapa trygghet och ta del av alla möjligheter till nya bekantskaper.
 
Till alla anställda i Hörby kommun vill jag rikta ett speciellt tack. Ni är kommunens viktigaste kapital, utan er blir ingenting gjort. Därför är det mycket glädjande att vi nu internt kan starta alla delmoment i konceptet – Attraktiv arbetsgivare. Vi har lagt grunden till att sätta Hörby på kartan som en kvalitativ arbetsgivare med arbetsmiljön i fokus. Ett stort tack till alla, ingen nämnd ingen glömd.
 

Susanne Meijer
kommunstyrelsens ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.