S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 3 januari 2016

Här inne får vi hjärnor att växa

Foto: S.Meijer; Frostaskolan , klassrum.
 
 

Politik är att vilja och att vilja förändra
 

För mig har det varit ett händelserikt och ytterst innehållsrikt år. Ett år med högt arbetstempo, många nya kontakter lokalt, regionalt och på riksdagsnivå. Det har varit långa veckor med ett digert arbetsschema med många samtal och möten för att bryta ner och besluta om olika uppdrag som våra tjänstemän arbetat fram efter politikens beslut, allt  för att göra Hörby till ett mer attraktivt och intressant samhälle.

Uppdraget att verkställa det som NI Hörbybor gav mig i valet 2014 har nu varit igång ett år. Ett uppdrag som jag tar på största allvar . Ett uppdrag som sker i samverkan och med gemensamma beslut i den politiska Majoriteten i Hörby.

Vi arbetar med att sjösätta vår gemensamma politiska plattform som skall genomsyras med Socialdemokratisk politik, precis som ni Hörbybor gav mig i uppdrag i valet.

Nu 2016 så ger den skattehöjning som vi i Majoriteten kom överens om effekt. För er Hörbybor som tycker vissa åtgärder och beslut tar för långtid så är det så, att så det är. De politiska uppdragen vi tagit fram skall beredas och analyseras och en planering tas fram av tjänstemännen. Nu 2016 ser vi resultatet av det arbete vi gjort 2015. Besluten skall nu verkställas.

Vi har under 2015 tagit fram många områden som skall utvecklas och förbättras  bla personalpolitiska mål.  Hur vi skall bygga och bo genom en ny Översiktsplan. Miljömålen är diskuterade och bearbetade på ett ytterst grundligt sätt. Vi skall visa att Hörby är i framkant när det gäller miljön. Därför är det glädjande att vi fortsätter miljöarbetet med krafttag i Hörby. Industrimark och bostadsbyggandet tar fart. Vi har passerat 15 000 invånare i Hörby och ökningen fortsätter. Förbättring av kollektivtrafik, skolor och vård och omsorg tar nu fart.

Budgetarbetet har varit det största uppdraget för mig, allt för att få kommunens budget i balans. Och vi gick i mål efter tuffa förhandlingar. Där jag tillsammans med Majoritetsgruppen beslutade om en bra budget för Er Hörbybor med en skatteökning som bas.

Vi måste satsa oss ur den kris vi har haft i Hörby och därigenom öka byggandet, inflyttningen och vår stolthet för kommunen. Vi ska vara bra ambassadörer för vår kommun. Vi är stolta över vårt Hörby.

Jag har under året varit på många företagsbesök, verksamhetsbesök och träffat många av er Hörbybor i olika forum.
Anhörigråd, olika föreningar, företagarföreningar, näringsliv, många av våra lokala företag, skolor, vård och omsorg med många flera.

Under november och december var jag ute på besök i våra skolor ( jag har några landsbygdsskolor kvar) och träffade elever och personal.


Jag är imponerad av alla elevers arbete, av alla pedagoger, resurspersonal, rektorer,förskolelärare, fritidsledare, lokalvårdare, kökspersonal, vaktmästare och alla andra kategorier som jag inte kommer ihåg titeln på men ni är alla guld värda.


Foto:S. Meijer. Lektion om franska revolutionen i ett av mina gamla klassrum där jag gick 1977 - 1979.


 
Att vara ute på verksamhetsbesök ger mig otroligt mycket, att möta er sida vid sida och samtala om era uppdrag. Ett av mina skolbesök var på Frostaskolan där jag träffade elever under en fysiklektion. När jag sa att jag själv suttit i fysiksamlen 1978 så blev jag mycket gammal i deras ögon. Ja, rentav antikstämplad. Det gick en suck genom salen. Det är precis dessa upplevelser jag vill ha när jag är på verksamhetbesök. Samtal, närhet och ärlighet. det ger mig mer näring och kunskap i mitt politiska uppdrag och klokare beslut. 


 
Foto: S.Meijer fysik makapärer som jag själv jobbat med i slutet av 1970 talet.Jag tackar än en gång till alla er som så vänligt tagit emot mig i er arbetsvardag. Ni är vår viktigaste resurs, alla ni i  personalen och ni alla elever - vår framtid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.