S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


fredag 18 december 2015

Julhälsning

Julhälsning Till Er Alla
 
 

Året närmar sig nu sitt slut och det är med glädje jag kan summera år 2015.

Först vill jag tacka alla våra kommunmedborgare för det förtroende som Ni givit till oss politiker. Nämligen att verkställa det uppdrag Ni gav oss i valet 2014. Vi är fem partier, S, C, L, MP och Kd (Majoriteten) som tillsammans med vår personal nu bryter ner de fokusområden vi tagit fram i vår politiska plattform. 

Vi arbetar med många områden för att bli en ännu mer attraktiv och tilldragande kommun, för alla er som bor i kommunen men även för nya blivande Hörbybor

 Att få arbeta som kommunalråd med det övergripande helhetsuppdrag jag har i kommunen är mycket hedrande.

Jag gör mitt yttersta för att finnas tillgänglig för Er Hörbybor och att ha en bra, artig och konstruktiv dialog med Er, samt övriga partier som ingår i kommunfullmäktige nämligen Sd, V och SPI.  Jag arbetar efter konceptet politiker och medborgardialog vilket jag kommer att fördjupa under mandatperioden.

Vår personal gör fantastiska insatser för våra äldre och handikappade medborgare. Våra lärare och övrig skolpersonal har ett stort och viktigt uppdrag och gör detta med bravur. Alla ni som sköter våra lokaler med städning, renovering och övrig tillsyn, utan er hade inget fungerat. All vår bad och sportpersonal, park och gatuarbetare. Alla Ni som arbetar med vård av unga och med de Hörbybor som har en kämpig social situation. Ni är alla, nämnda och onämnda, guld värda och vi i politiken tackar er alla för era fina arbetsinsatser.

Men vi lever i en mörk tid med många kommande utmaningar, och jag hoppas att vi tillsammans kan möta detta mörka med värme, klokhet, öppenhet och solidaritet. Se er medmänniska och räck ut en hand. Låt oss gemensamt vara goda ambassadörer för Hörby.

Jag skickar en stor kram till alla Er barn jag träffat under mina besök i skola, på fritids och förskola. Ni är fantastiska och har lärt mig både olika lekar, pyssel, krångliga mattetal och hur Hörby bör skötas. Jag har träffat ungdomar i vår förberedelseklass som kan så många olika språk och är så duktiga. Det är med stolthet jag välkomnat Er till Hörby och Sverige.

Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt ÅR.

 

Susanne Meijer (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.