S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 6 december 2015

M i Hörby försöker förtvivlat hålla sin oppositionsföreträdare flytande

Nu har M och Sd debatterat ang. interpellationen E.L (M) ställde till mig. Problemet är bara det att de debatterade frågor som inte fanns i interpellationen.

Så på SKD artikeln  svarar jag följande:

Lindholms frågar mig: hur ett ”majoritetsgruppsmöte” kan fatta för Hörby kommun bindande beslut. Jag har flera gånger både skriftligen och muntligen förklarat för Eva Lindholm att de beslut som vi tar i majoritetsgruppen är samma typer av beslut som M gruppen tar på deras gruppmöten. Självfallet har majoriteten inte tagit några bindande beslut för kommunen utan vi tar ställningstagande och inriktnings beslut på samma sätt som alla politiska partier gör i sina beredande organ.

 
Majoriteten har följt samma personalpolitiska processer som femklövern gjorde i liknande fall, och tidigare under de förra mandatperioderna. Vi har följt de chefsavtal som femklövern arbetat fram under de förra mandatperioderna

Lindholm pratar om att majoriteten skulle fattat ett bindande beslut för kommunen på våra förmöten. Det är helt fel och det är anmärkningsvärt med de antydningar som Lindholm ger sken av, att vi skulle tagit beslut utan att följa regelverket.

Sedan om Lindholm läser på i kommunallagen så reglerar den Interpellationer och frågor :49 § Interpellationer skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 50 § Interpellationerna skall ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering. De bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller landstinget. 51 § Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.


Jag beklagar att Moderaterna nu hänger ut en enskild fd anställd i vår kommun. Det är inte den politik vi i majoriteten står för. Jag vill även föreslå M att fokusera på Hörbykommuns frågor som är av större intresse enlig kommunallagen. Sedan att anklaga mig för dimridåer eller svänga 180 grader, det är beklagansvärt att ta till så låga angrepp. Ett tips från mig är att fokusera på Hörbys välmående och utbyggnad och en konstruktiv dialog.

 
Susanne Meijer (S)

Kommunstyrelsens ordförande

 
 ............................................

Inlägg oktober 2015.

Eva Lindholm , Moderat viftar med storsläggan för att hålla sig flytande. Är hon hotad av sin grupp eller ??? 


Eva har gånger flera insinuerat att det är jag och eller majoritetsgruppen som tagit formella beslut ang uppsägning av fd Socialchefen i Hörby.

Märkligt att mina svar inte går fram, jag har gånger flera meddelat Lindholm på kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens utskott att det var ingen uppsägning från min sida inte heller från majoriteten och att fd socialchefen lämnade mötesrummet med orden att då vill jag har mitt chefsavtal igångsatt.

Samtalet rörde sig om uppföljning av uppdraget och det som levererades av socialchefen. Vilket Majoriteten inte ansåg vara tillräckligt för att få budget i balans. Skd skriver om en  misstroendeförklaring  jag undrar om det är nyhetstorka eller vad. Samtalet / uppföljningen vi hade kan benämnas för ett medarbetarsamtal med resonemang om leveransen till kommunen, arbetsgivaren. Den uppfattades som ej tillräcklig. Andra möjligheter fanns så klart att arbeta med annat vilket våra tjänstemän hanterade-. Allt enligt mig enligt de lagar och regler som finns.

Precis som jag verkligen hoppas att  Moderaterna hanterat sina personärenden under de förra mandatperioderna. Fast det har kanske inte Lindholm koll på ?

Lindholm frågar om det finns något mer som smyger under radarn

Skulle vara bra om hon tar det med oss i politiken. Men det är väl en svårköpt läxa som Moderaterna har att arbeta med , eftersom det finns oändligt mycket som legat under deras radar som vi i Majoriteten nu skall hantera.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.