S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
onsdag 28 oktober 2015

Ang. flyktingsituationen och hur vi agerar

 

Ang. flyktingsituationen och hur vi agerar i

Hörby

Asylsökande har ökat senaste månaderna och vi står för en stor utmaning

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd (asyl) här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention, vilket innebär  att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt.

Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen.  Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:regler är man flykting om man har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse. Källa: migrationsverket

Ensamkommande barn

Cirka en fjärdedel av de som söker asyl i Sverige är ensamkommande barn och ungdomar. I dessa fall ansvarar respektive kommun för boende och omsorg om barnet. Migrationsverket prövar om det ensamkommande barnet har rätt att stanna i Sverige.

För Hörbys del har vi just nu 44 ensamkommande barn.

Vi startar upp ett boende i kommunen med 16 platser i december. Detta är kostnadsneutralt för kommunen på det viset att vi eftersöker pengar från staten.

Kommunen ansvarar till exempel för de asylsökande barnens skolgång under tiden de bor i kommunen och landstingen ansvarar för vården.Staten, genom Migrationsverket, ersätter kommunerna, landstingen och regionerna för skol- respektive sjukvårdskostnader. Regeringen ökar ersättningar till kommunerna.

 

 

 

Migrationsverket öppnar boenden med kort varsel

Huvuduppdraget är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden ansökan prövas. Vi har i Sverige nu ett stort antal  asylsökande och därför behövs nya boenden med kort varsel. Migrationsverket har både öppnat fler boenden och flyttat in asylsökande snabbare än vanligt. Skamligt nog finns det fega uslingar i Sverige som förgiftar tillvaron för asylsökande, försämrar ekonomin då de sätter boende i brand och skadar människor både fysiskt och själsligen. Uslingar som verbalt verkar främlingsfientligt med som bränner boenden. Skamligt .

För Hörbys del har vi idag gjort en beräkning av sk akuta platser som man med kort varsel kan ta fram. Vi är begränsade och om det blir ytterst akut är vi hänvisade till privata entreprenörer, alternativt gymnastikhallar etc.

Många aktörer hjälps åt med att ta emot asylsökande och alla måste hjälpa till både nationell, regional och kommunal nivå. Tyvärr finns det ett stort antal privata aktörer som skor sig på det ökade platsbehovet. Därför vill vi bara ha entreprenörer som tar rimliga priser men fokus är statliga eller kommunala boenden.

 

……………………………………………..

Aktuella på Flyktingmottagningen i Hörby var i september 36 vuxna och 35 barn och är relativt oförändrat enligt vår personal.

Hitkomna i år till och med 150907 är 31 personer

2014 kom 30 personer

2013 kom 17 personer

 

Det blir en ökad statlig kostnad de kommande åren, men gör vi nu rätt och utbildar och fortbildar får vi kompetent arbetskraft som kan ta över en del av vårapensionsavgångar.

 

Så låt oss tänka kallt, logiskt och klokt. Inte stressa upp oss utan ett bra och värdigt mottagande med varma vänliga och tillmötesgående Hörbybor. Det är vad jag vill se  framöver.

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.