S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
söndag 18 oktober 2015

2 pizzor, en flaska vin, två paket 250 gram choklad, 2 påsar chips


 
 För den som tjänar ca 30 000 i månaden blir den förslagna skattehöjningen per månad ungefär 2 pizzor, en flaska vin, två pack 250 gram choklad och två påsar chips i månad.
 Kanske väl högt räknat, lär bli lite mindre.
 
Majoritetens mål i vår gemensamma plattform är att göra kommunen mer attraktiv  för våra Hörbybor. Vi betonar även vikten att stimulera till nyinflyttning och då måste vi utveckla näringslivet, torgmiljöer, landsbygd, skolor, äldre och handikapp omsorg. Vi måste ha en lockande kulturmiljö, kulturskola, cykelvägar och rekreationsområden.

 Vi har som mål att bryta ner alla områden vi prioriterat i plattformen under mandatperioden.


Personalen är vårt viktigaste men även vårt
sårbaraste kapital.
Ett kapital som skall vårdas på ett konstruktivt sätt i samverkan med personalorganisationer . Man skall känna trivsel och uppskattning i sitt arbete. Kompetens och personlig utveckling skall stimuleras. Vi har alarmerande sjuktal i äldreomsorgen, alldeles för många timanställda, för få heltidstjänster och delade turer.
Man behöver inte vara en politisk Einstein för att begripa att personal som inte har de grundläggande behoven fastställda , den personal mår inte bra. Majoriteten har gett ledningen i uppdrag att se över alla dessa område och se till att sjuktalen minskar. När skenade detta iväg ? Jag tror att det var i budgetdebatten 2011 som socialchefen och den moderatledda femklövern klargjorde att timmanställningar skulle förordas inte fasta anställningar, vilket Socialdemokraterna argumenterade mot.
Men beslutet gick igenom och nu har vi facit  med höga sjuktal och oroliga vårdtagare.
 
 

Vi är tydliga i vår gemensamma plattform att vi
skapa en ekonomi i balans.

Idag är det inte ekonomiskbalans, det har vi inte haft i kommunen de senaste mandatperioderna. De nämnder som fått stryka på foten mest är socialnämnden som kämpat i uppförsbacke under många år. Det vill vi sätta stopp för nu. Socialförvaltningen måste få en budget i balans. Vilket innebär ca 23 miljoner fråntaget de effektiviseringar som görs 2016. Då har vi inte lagt till de ökade behov som kommer pga hälso- och sjukvårdsavtalet som beräknas till 12 miljoner. För att inte tala om handikapp omsorgen, skall vi erbjuda ett disco för unga handikappade i Hörby ? JA, anser jag, men det finns inga pengar för detta. Förebyggande verksamhet för ungdomar vilket delvis sparades bort under 2014, knark och missbruk ökar enligt polisens siffror. Vilket samhälle vill du ha ?
 
 
 
Barn och utbildningsförvaltningen är på väg in i samma nedförslut  som socialförvaltningen påbörjade för  ca 9 år sedan. Vi vill inte medverka i resan utan se till att barn och utbildningsnämnden har kostnadstäckning för eleverna , att vi har kvalité i skola, förskola och fritidshemmen. Det behövs resurser här Bun har begärt 6 miljoner för de grundläggande behoven.
 
Fastighets och kapitalkris - en kapitalförstöring av
 Hörbybornas egendom.
Våra fastigheter har inte vårdats de senaste åtta åren, den förra politiska ledningen har aktivt valt att inte sätta in pengar för  underhåll och renoveringar. Notan för detta ligger nu på omkring  200 miljoner. Vi avser att göra 3 åtgärder ang. fastighetsåtgärder en akut plan, en femårsplan och en tioårsplan för renovering och säkerställa Hörbybornas fastighetskapital. Vem som var ordförande i Tekniska nämnden förra perioden för moderaterna vet vi alla och det är en stor resursförstöring som skett i Tekniska nämndens förra moderatstyre.

 
Efter många kloka och konstruktiva samtal i majoriteten kan vi nu konstatera att vi inte är eniga över hur detta skall lösas.
Socialdemokraterna  menar att 75 öre och minskning av överskottsmålet måste till vilket ger ca 30 miljoner.
Detta kan vara ett behov över ett till två år för att därefter ev sänka skatten . Vi kommer att med den utvecklingen vi ser framför oss se ett ökat anta nya Hörbybor som i sin tur ger ett ökat skatteunderlag.

S, Fp och Mp går fram med minst 75 öre då vi anser att mellan 29 till 31 miljoner behövs för 2016.  C och Kd med 50 öre. Jag hoppas och ser framemot konstruktiva med C och Kd för att samverka i en gemensam  budget enligt ovan beskrivna uppdrag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.