S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
måndag 6 juli 2015

sommar och semester

Äntligen är det sommar och semester
 
 


Efter en veckas Almedals tal så kan jag konstatera att alla vi som har semester kan skatta oss lyckliga.
´

Tyvärr är det inte så för alla våra medborgare,som är arbetslösa, de som inte får arbete pga funktionshinder, eller pga  för att man inte kan språket tillräckligt. Idag måste man göra ett jobb mer än 100 % och är det samhälle vi vill ha ?

 Verksamheter som vård och omsorg har alltför många  fyllnads och övertidstimmar . Detta pga ett märkligt sparbeting som fastnat i politiken under förra mandatperioden i Hörby.

 Glädjande nog så har vi nu en socialdemokratiskt ledd majoritet i Hörby som tillsammans med majoriteten (C,FP,MP och Kd ) nu lägger fram förslag  med ökad bemanning.

Heltidstjänster och med  en tuff , radikal och klok personalpolitik. Vi vill inte ha sms anställningar, vi vill ha kvar vår kompetenta personal med fasta trygga anställningar.Stanna till en stund och känn in hur det skulle vara att varje dag vakna upp och känna att du inte har en plan. Ingen att ta frukostfikan med ingen som lyssnar på vad du gjorde i helgen. Du har inget att utföra du är inte behövd av detta samhälle. Du är obetydlig och kostar en massa pengar.

Psykisk ohälsa och otrygghet har ökat katastrofalt i Sverige. Vi måste gemensamt ändra detta och det gör vi genom att inkludera människor i vårt samhälle. Det gör vi genom att arbetstillfällen ökar, utbildningsplatser för vuxna ökar och att föreningslivet och folkbildningsrörelsen inkluderas i utvecklingen. Vårt civila samhälle måste utvecklas och jag påstår att civilsamhället vill användas och inkluderas.

Efter partiledardebatterna så kan jag kallt konstatera att gruppen medborgare som står långt från arbetsmarknaden fortfarande är en underprioriterad grupp. Det talas om heder, arbetsmoral, utbildningsmoral och alla möjliga moral och samvetes benämningar.
Fint är det att höra att ungdomar med funktionshinder får sommarpraktik i Hörby och detta tack vare min socialdemokratiska motion som fick gehör för ett par år sedan av förra M- ledningen i Hörby.Här kan du läsa om våra förslag vi lagt fram de förra fyra åren.  Där ett flertal har blivit antagna.
Vi fortsätter nu att arbeta för de mest utsatta grupperna och kommer att lägga fram fler  områden som vi skall prioritera i vår kommande budget, vilken presenteras i höst här i Hörby.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.