S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


söndag 7 september 2014

Klokhet och sunt förnuft, manar jag till.


Jag manar oss alla politiker både nuvarande och de som står för förfogande på valsedlar till förnuft.

En röst på Socialdemokraterna är en röst på välfärden, arbete för alla utan femklöverns bidragsskapande metoder och tid för personalen i hälso- och sjukvård att utföra sitt uppdrag. . 

Femklövern i Hörby började sitt första mandatår med intriger, bråk och mobbing i Socialnämnden. Då företrädarna inte accepterade den sittande och valda ordföranden, Jane Cimmerbeck. En stor del i detta ligger nu till grund för det ekonomiska underskott vi har i socialnämnden, då det kostar pengar när vi inte kan bedriva politik. Detta då de verksamhetsförändringar som skall ske går i stå, då det inte kommer beslut och tjänstemän flyr.

Låt oss börja kommande mandat period med klokhet och med vilja att få en bra demokratisk folkvald grupp fritidspolitiker som bas och med ett kommunalråd som håller i trådarna.

Efter den senaste artikeln med Moderata kommunalrådskandidaten Eva Lindholm så fick jag frågan av ett flertal politiker från alla partier vad jag tycket om detta. Ett fiskande efter att splittra menar jag, många var mycket vass i i sin kritik till Eva. Kritiska skall vi vara men jag anser att det är upp till varje partis medlemmar att hantera sina kandidater.  Jag undrar hur många som pratat med Eva L och frågat  ut henne.

Det jag kan vara kritisk till är att Eva Lindholm  kallar sig företagare, vilket jag i tidigt skede var frågande till, dock har hon förklarat sig. Hon kunde inte heller svara på vad företagets uppgift var ? Vilket är märkligt. 

 Skulle hon haft något fuffens för sig så förutsätter jag att detta kommer fram i det snaraste. 


Medlemmarna väljer kandidater och väljarna sätter kryssen.
Det är det demokratiska spelet som vi skall vara stolta över. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.