S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


fredag 13 juni 2014

Politiskt haveriNu har Femklövern, SPI, Sd fått valfrossan.

Visst vi har ett underskott på dryga 38 miljoner , dessa kan inte hanteras på ett halvår för att få en nollbudget. Att vi inte landat i mindre underskott har vi femklövern att tacka för. Man har strulat, bråkat och inte tillsatt de tjänster som behövts för att arbeta med hemmaplanslösningarna.

Men nu verkar majoriteten och övriga partier fått en massa tokerier för sig.

Tokbesparingar på personal som arbetar med arbetslösa för att få ut dem i praktik. Tokbesparingar på personal som arbetar med personer med psykiska sjukdomar. Praktikssamordnartjänsten halveras och det anses att vi skall klara jobbet på tillfälliga projektpengar.

Fortfarande hävdar övriga partier att Socialnämnden hanterar arbetsmarknadsfrågan, men varför får vi då inte ut våra långtidsarbetslösa i bra praktik , varför hinner inte tjänstemännen med stödsamtalen och rehabiliteringen. Jo, för att vi har en arbetsmarknadsenhet som inte är värd namnet. Den har inte personal så det räcker inte heller styrning och ledning av styrande politiker.

Socialdemokraterna anser att arbetsmarknadsenheten skall frigöras från Socialnämnden. 

Hagdal i Osbyholm

Nu läggs det in nya uppdrag på löpande band det senast från femklövern är att sätta ut Hagadalssärskilda boende  på en utmaning med en annan aktör är Hörby kommun. Detta skall upp trots att vi inte fått en utvärdering av Vallgården som lades ut till Carema.

På gårdagens möte var förslaget från femklöverna att avsluta hela vår fältverksamhet, våra fältare som arbetar förebyggande med våra ungdomar ute i byn. Nu skall vi förlita oss på projektpengar och frivilliga nattvandrare som skall starta upp en verksamhet i Hörby allt enligt vår Socialchef som haft dessa kontakter.

Detta kan aldrig Socialdemokraterna ställa sig bakom. Därför skall våra fältare finnas kvar, för att arbeta förebyggande med ungdomar.

Socialdemokraterna yrkade  i första hand på återremiss med konsekvensanalys och riskbedömning utifrån  diskussionerna på socialnämnden ang. vad HESTIA projektet kan bidra med, att drogproblematiken analyseras, att LVU risker utvärderas, sommararbete måste finnas för dessa unga och  samtal med skolan måste föras innan beslut kan tas. 
Här var det inga partier som stödde oss i frågan. Ingen återremiss godkändes utan förslaget som gick igenom var att avsluta fältversamheten. 

Socialdemokraterna anser även att förvaltningen direkt skall anställa personal så att Fältarna blir fulltaliga. Idag är personalen omdisponerad till annan verksamhet där det är underbemannat. 


Att avskaffa Fältverksamheten är ett svek mot ungdomar och föräldrar / närstående som kämpar för att motverka droger i ungas liv. Detta är en borgerlig politik och inget Socialdemokraterna kan stå för.

Men detta var inte kul så nu går vi säger 2 vilsna Moderater

Det intressanta här var att moderat gruppen inte var eniga, mitt i diskussionerna och efter ajourneringen så reser sig första namnet Eva Lindholm samt Martin Nilsson även han högt upp på deras fullmäktigelista. De går under förhandlingen utan att säga ett ord. Ingen förstår någonting

Styr eller avgår, ja M går mitt i mötet ???

Ett helt inkompetent handlande och ett handlande där man inte tar ansvar för sin politik. Sådana politiker skall inte göra sig besvär att jobba politiskt, det är ett hån mot väljarna och ett inkompetensförklarande av sig själv. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.