S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
onsdag 18 juni 2014

Använd ballongen och vidga perspektivetAng.politik och verkställighet. Ordföranden i socialnämnden behöver tydligen en ballong för att lyfta sig och se vad som är politik och tjänstemanna utövning och vad det innebär. 

Birgr Larsson Fp, Ordförande i Socialnämnden menar att det inte är politiken som skall besluta om VAD vår Socialpsykiatrin skall omfatta, men det är precis vad vi politiker skall. Men vi skall inte peta i utförandet eller peta i verkställighet, eller hur det görs, men om vi skall ha personligt ombud, fältassistenter eller praktiksamordnare det är absolut politiska beslut.  Följande kan vi läsa i Skånskan

 – Det här är en fråga för förvaltningen. Det är inte en politisk fråga. Vi tror att det går att klara uppdraget som personligt ombud på halvtid, men ärendet är inte färdigförhandlat, förklarar Birger Larsson.
Men om det inte är en politisk fråga, hur kommer det sig i så fall att ni redan haft uppe det för beslut i socialnämndens arbetsutskott?

– Jag vet inte riktigt hur det blev så. Men i nuläget är det en fråga för förvaltningen att lösa.

Socialdemokraterna ställer sig inte bakom beslutet, vi anser 

att vi skall ha en heltidstjänst för att arbeta med personer 

som har psykiska funktionshinder och eller psykiska 

sjukdomar. 

Personligt ombud uttalar sig ;Om nedskärningen blir av är Ulrika Walter övertygad om att hon måste tacka nej till klienter på grund av tidsbrist. Hon får inte alls samma tid att arbeta förebyggande och uppsökande som tidigare. Hon har redan fullt upp, och tiden räcker knappt till för alla uppdrag.
– Jag har hjälpt många klienter att få sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan i stället för att de ska ha försörjningsstöd från kommuner.

När vi läser detta förstår vi att en nedskärning kommer att ger ökade kostnader till Hörby kommun.  Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet med följande motivering. 

 
Socialnämndens arbetsutskott   § 25
Reservation i ärende SN2014/152
Förändring av personligt ombuds tjänstgöringsgrad och syftet att spara besparing 127 600 kr .

Personligt ombud i Hörby kommun är en etablerad verksamhet som handleder och stödjer personer i Socialpsykiatrin. Detta söndras med besparingsbeslutet.

Det är människor som har psykiska diagnoser och eller psykiska funktionshinder. Man har bekymmer med samhällskontakter, bekymmer med att få sin röst hörd och att bli förstådd eller att försöka få tjänstemän att förstå dess behov. 

Det är personer som har sociala svårigheter i kontakten med samhället. Många har gjort slut på sina relationer med  anhöriga/närstående och har dåligt eller inget socialt nätverk runt sig, eftersom dess anhöriga inte längre orkar med den stress och oro som finns.  Dessa personer hjälper ett personligt ombud. Socialstyrelsen rekommenderar 5-15 klienter per heltidsombud är rimligt och att 2-5 tillkommer/år. Allt detta är en effektiv besparing för Hörby kommun. Mer om detta går att läsa på länken :

 http://www.personligtombud.se/publikationer/pdf/Teser och Tips 20021102.pdf

Socialnämnden har nyligen utfört en psykiatriutredning i detta finns ca 300 000 kvar av statliga bidrag eller mer kvar enl. tjänstemännen. Socialdemokraterna anser att dessa pengar kan gå in i verksamheten personligt ombud.

Drar vi ner tjänsten till 50 %  anser S att det  är en kvalitetsförsämring som ytterst drabbar de människor som har det svårast i samhället. Det kommer att leda till ökade kostnader, obetalda hyror, uteblivna besök hos arbetsförmedlingen, hos handläggare etc. Tyvärr anser inte ens övriga ledamöter att man skall göra en risk och konsekvensanalys av förslaget. Socialdemokraterna anser att tjänsten fortsatt skall vara 100 %.
För Socialdemokraterna

Susanne Meijer

20140602
................................................
Märkligt nog lyftes ärendet ut från senaste socialnämndsmötet, detta eftersom man kom på att det inte var förhandlat med personalorganisationen, att femklövern aldrig kan lära sig att vi har facklig samverkan och arbetsrättsliga samverkansavtal.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.