S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


måndag 20 januari 2014

Mitt i Prick
När reaktionen kommer så direkt från Per Elis, centerpartisten , obunden i politiken och  avhoppad M politiker, ja då får jag säga att jag slog mitt i prick.


Per Elis - är en person med ett intressant intellekt och när han direkt går igång på perelis blogg då är jag nog nära kärnan.

Han måste ha varit totalt frånvarande på Socialnämndsmöten och i kommunfullmäktige om han missat Socialdemokraternas ekonomiska samtal och ställningstagande. Dock är han inte alltid fysiskt närvarande och då är det inte lätt att hålla koll på sakernas tillstånd.

Vi har olika synsätt på hur Socialnämndsorganisationen skall bedrivas och hur pengar skall fördelas.

Socialdemokraterna menar att ansvaret måste läggas ut på vår kompetenta personalstab, allt för att deras kunskaper skall tas tillvara.

 Personalen är vårt kapital som måste vårdas. 

Ett politiskt hantverk är att efter kommunfullmäktiges beslut verkställa detta, och samtidigt kan övriga partier komma med nya förslag. Ett antal förslag som fullmäktige ställt sig bakom är Sossemärkta  och är skrivna av personer som  jag och Johan Månsson, bl a Ungdomsarbete för ungdomar med funktionshinder, Familjens Hus, Socialpsykiatri, palliativa team, demensteam,psykiatri och demenssjuksköterskor för att nämna några kostnadseffektiva områden.  Efter fullmäktigebesluten skall allt sjösättas ....men vad händer....just nu är det långsamhetens lov. Denna långsamhet kostar pengar och det är lågvattenmärke av Per Elis att lägga detta i mitt knä.

Vår politik  beskrivs på denna länk och kan säkerligen ge mina läsare mer kunskap i området. 

Tyvärr har femklöverns oreda och politiska oordning lett till att Socialnämnden är minst 1½ år efter i sin process. Detta är naturligtvis oacceptabelt och ett makalöst resursslöseri. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.