S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 18 januari 2014

Bekymmersamt när politiker inte kan regelverket
Uppdatering 2014 01 18


Då har den arbetsrättsliga agendan vunnit, en kamp som det Socialdemokratiska arbetarpartiet fört under hundra år.

Fackföreningsrörelsen är alla vi arbetstagare - vi / jag hoppas att man lärt sig sin läxa i femklövern här i Hörby.

Nu inför vi en pool med 10 fast anställda undersköterskor inom vård och omsorg och medlemmar i kommunal får en extra semesterdag detta år. I stort samma yrkande som S hade i nämnden , dock vill S se över hela personalhanteringen och omorganisera hemtjänsten, för idag fungerar inte organisationen.


Jag undrar hur länge skall den styrande politiken tillåta sig sitta kvar med denna oförmåga till bra kommunal planering.

Vi Socialdemokrater arbetar nu vidare med alla bekymmer i Socialnämnden och den personalpolitik som är under all kritik.

Det är ett digert med intressant arbete vi som fritidspolitiker har.


Uppdatering 2013 12 23

Då är jag hemma efter en veckas semester i solen och vad läser jag i Skånska dagbladets papperstidning. Att Socialnämndens ordföranden uttalar sig om att det var ett rent förbiseende att det inte togs upp i protokollet att förhandlingar skulle tas med personalorganisationerna.

Jag blir beklämd, att man gör fel som politiker är helt ok, men man måste stå för det och inte sno till en förklaring som inte stämmer. Då försvinner förtroendet från andra politiker och från Socialdemokraterna. Fel kan göras, men man får ta sitt ansvar. Inga andra partier var överhuvudtaget intresserade att diskutera olika möjligheter med att göra en omvärldsbeskrivning man ville ta snabba beslut för att spara pengar.

Allt ihärdigt påhejat av hela Moderatgruppen, så tag ert ansvar. Ni skrattade åt mig och övriga Socialdemokrater under mötet och ansåg att vi var paragrafryttare. Men vi Sossar har tydligen läst på i skolan om frågorna till samhällskunskapsprovet...............................................................

2013 12 15Sorgligt kapitel när den styrande majoriteten beslutar sig för ambulansutryckning i personalpolitik utan något som helst samtal med personalorganisationerna. 

Då fortsätter turbulensen i Socialnämnden. På förra mötet så beslutade den styrande majoriteten tillsammans med SPI och Sd att alla semesteransökningar på helger skulle avslås. De ville inte lyssna på socialdemokraterna som ville remittera ärendet för utredning och behandling i förvaltningen. Nej det skulle sparas och därför tog politikerna detta beslut. Socialdemokraterna föreslog därför avslag men det var att tala för döva öron. 

Nu har Förvaltningen en facklig förhandling och oron är stor att det blir skadeståndskrav.

Jag vill egentligen inte säga, ja, ja vad var det jag sade för det är kommunala skattepengar vi pratar om, men mer kan begäras av både politiker och tjänstemän när tok förslag trummas igenom. 

Reservation  i ärende SN2013/264 :

Ändring av Socialnämndens beslut den 21 november rörande semesteruttag inom vård och omsorg.
Socialdemokraterna ställer sig bakom förslag till beslut att åtgärdsförslag 3 rörande:

Att avslå samtliga semesteransökningar över lördagar och söndagar i syfte att minska antalet timanställda återkallas. Förutom bifall på dagens förslag till beslut så har Socialdemokraterna fyra yrkande för en god personalpolitik.

  1. Att antal extra timmar som tim, fyllnads och övertid inventeras och omräknas till årsarbetare och då avräknat det antal timmar som använts för omvårdnadslyftet.
  2. Att en pool med fast anställd personal utformas utifrån yrkande 1
  3. Att bemanningsenheten utvärderas ang. deras uppdrag då Sn har utökat personalplanerare i hemtjänsten och att enheten tydligen inte kan leverera den personal som behövs, allt enligt tjänsteskrivelse 20131121 Ingrid Larsson vilket var beslutsunderlag den 20131121. Varför anser femklövern att enheten måste bemanna med ordinarie personal på helger som beordras in på övertid?
  4. Att förvaltningen rapporterar hur förhandlingar skett gällande uppdraget att verkställa schemaändringen som socialnämnden tog beslut på.

Vi reserverade oss skriftligt i ärendet §173 budgetuppföljning oktober då beslutet togs. Samma reservation gäller fortfarande:

Socialdemokraterna reserverar sig å det starkaste mot förfarandet att femklövern presenterar tjänsteskrivelser i viktiga personalpolitiska beslut utan förankring eller möjlighet för Socialdemokraterna att förbereda sig i ärendet. Handlingar tillhandahålls under sittande möte, vilket visar att femklövern har oövertänkta strategier och inga långsiktiga planer. De frångår det brukliga arbetssättet med att politiskt samverka med övriga partier, med följden att en så bra lösning som möjligt i den demokratiska politiska processen förhindras. Vi är även starkt kritiska till hur samtalen förs på nämnden över personalens prestationer och deras anledning till att söka semester på helg eller jul och nyår.

Då femklövern, SPI eller Sd inte ställde sig bakom S fyra yrkande ändrade vi yrkande två efter förhandling med Socialnämndens ordförande till att möjligheten att skapa en pool med fast anställd personal undersöks. Dock ställde sig inte partierna sig bakom denna invit till samförstånd.

Därför kvarstår nu att S anser att en pool med fast anställd personal utformas. Det är god personalpolitik istället för hanteringen med kraftigt ökat antal av timanställda och minskat antal fast anställd personal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.