S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
lördag 16 juni 2012

Nedmonteringens tider

Då är vi i det läget som socialdemokraterna varnat för under förra mandatperioden men så ock denna. Nu verkar även femklövern i socialnämnden vakna och börjar att uttala sig i termer som Socialdemokraterna har gjort de senaste åren,  omöjligt uppdrag beskriver en av våra många protollsanteckningar och reservationer i budgetfrågorna.


Maria Danielsson vice ordförande i nämnden uttalar sig i SKD att  Underskotten i socialnämnden är ett arv som vi har fått. Det går flera år tillbaka i tiden. Ett, tu, tre ska allt sparas på en gång och det krävs att vi ska redovisa ett nollresultat redan i år. Hur ska det gå till? Det är ändå människor vi pratar om som berörs av det här, säger Maria Danielsson.Vem har femklöven ärvt av ????

Vet inte Centern att det är en borgerlig politik som är förd.

En nedmonteringspolitik förs  av socialförsäkringar, de som redan är svaga är idag mer fattiga. Unga får inte jobb, bostad och försörjning.  Att prata om arv är att göra sig fri från ansvaret. Hade det varit mer fart på femklövern i Hörby så hade de kanske kunnat leverera en bättre verksamhet. Nu verkar det även som om C vill minska på försörjningsstödet som i folkmun kallas socialbidrag.

Nu är det ju tyvärr som vi alla i Hörby vet att det diskuteras, bråkas  och käbblas i femklövern. Allt detta har lett till att den nya organisationen har dragit ut på tiden. Precidiet ( bestående av ordföranden vakant sedan i februari, vice ordförande Maria Danielsson (C)  och andre vice ordförande Susanne Meijer (S) precidiet har som uppdrag att bereda och dra upp riktlinjer för socialnämndens verksamhet. Men precidiet  har inte fungerat sedan i augusti förra året och det är femklövern som skall ställas till svars för detta.

Grupper mot grupper - enkelhetens svar

Nu är vi där igen, grupper ställs mot grupper, starka pensionärsgrupper ställs mot svaga grupper i socialpsykiatrin, våldsutsatta kvinnor/män, missbrukare som behöver vård och boende. Jag anser att privata näringsidkare får sköta sin ekonomi själv. Kommunen skall måna om skattepengarna och köpa de platser vi behöver. Det verkar vara en massiv missuppfattning hos moderaterna i nämnden att vi diskuterar att stänga Önnebo. Men vi kan inte stänga en privat verksamhet. De har sin budget och kommunen har sin.S blir förstummade över den totalt bristande okunskapen hos en del av moderaterna i nämnden. Men vi kan omförhandla kontrakt så det gynnar alla på ett fint sätt.Önnebo

Tänk om besökarna på Träffpunken i Hörby hade haft starka anhöriga som kunde driva deras frågor.

De upplever att inget händer, att deras verksamhet blir mindre och mindre. Artikel om Träffpunkten. I skd artikeln från 2009 tas minskade öppettider upp. Efter mitt besök på Träffpunkten förra veckan så informerades jag av besökarna att de anser att verksamheten är ännu mindre idag. Vilket lett till  minskade besök och oro hos besökare. Många är djupt bekymrade över sommaren. En tid på året som är svårt för många personer och då stödet naturligtvis måste finnas kvar och öka på sig i kraft. Jag ser nu frameomot att socialförvaltningen ser över frågan och de kommande informationsmötena. Socialdemokraterna har lagt en motion om översyn av socialpsykiatrin, denna är ännu inte färdigberedd av förvaltningen utan det hänvisas ill organisationsöversynen. Motion : Sätt socialpsykiatrin i fokus

Dold agenda??

Vem vet, kanske finns det en agenda att även smyga bort stödverksamheten, Träffpunkten , precis som skett med frivilligcentralen  i Hörby som plötsligt inte finns kvar Vad hände med frivilligcentralen.

Hur skall vi göra för att få  ekonomiska resurser till att bygga bra bostäder till unga som skall flytta hemifrån. Unga med handikapp som behöver specialanpassade lägenheter, kvinnor som behöver skyddat boende, personer som hamnat i problem och som behöver hjälp med tillfälligt boende. Ja, det är en stor och viktig fråga för kommuninnevånarna att grunna på då det lägger sin röst i nästa val.

Hur skall vi ha det i Hörby skall vi ha ett inkluderande samhälle eller exkluderande? Detta tål att tänkas på. Men viktigt att fundera på är att ett inkluderande samhälle för alla mdborgare måste finansieras med skattekronan inte med fina jobbskatteavdrag, minskad A kassa eller minskat försörjningsstöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.