S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg. Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.

Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på ett Tryggt och starkt välfärdssamhälle- då skall du rösta på mig och mitt parti i valet 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iDcoY_wZLbQ&app=desktop

Vi skall bygga bra bostäder till Hörbyborna. Flyttkedjorna måste igång. Vi kommer att arbeta för minst 250 bostadslösningar under mandatperioden 2019-2022.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom. Vi vill ha bättre kollektivtrafik och införa en form av byabussar med delningsekonomi.

Utbildning för våra barn är en av de viktigaste uppdragen vi har. Vi ska ha likvärdiga och attraktiva skolor för alla elever i kommunen.
tisdag 2 maj 2017

1 Maj 2017 Demokrati, medmänsklighet och öppenhet ska fortsättningsvis prägla det Hörby.


 Vi socialdemokrater underhåller, investerar och satsar i det gemensamma samhällsbygget för Hörby kommun. Vi arbetar med att skapa trygghet, tillväxt och attraktivitet i en ny tid.

Vi är inne i vårt tredje år i majoritetsstyret i kommunen. Tre år som vi har haft högt tempo. Vi har börjat sy ihop hålen efter femklövern.

Vi har budgeterat för ett tryggare Hörby med väntjänst, frivilligverksamhet, fältverksamheten områden som hade lagts ner pga besparingar förra mandatperioden. Vi såg effekten i höstas med mycket bråk och stök. Förebyggande arbeta kan inte skrotas, då rämnar samhällsbygget. Nu har vi återupprättat detta.

 Vi är på gång

I år firar socialdemokraterna första maj under parollen Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Politiken med Socialdemokraterna som det ledande partiet i Hörby levererar.Vårt centrum utvecklas, de tomma lokalerna är snart fulla av verksamhet.Men där vi är idag borde vi varit när vi startade vårt majoritetsstyre. Förra ledningen hade inte lämnat något smörgåsbord alls till oss. Det var barskrapat.
Det går bra för Hörby, våra finanser visar nu överskott 2015, 2016 och 2017 .Socialdemokraterna har nyss tagit tilläggsbudgeten i fullmäktige i samverkan med majoriteten i Hörby.

 Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är hög och arbetslösheten sjunker. Men vi nöjer oss inte :

- Vi  för en ansvarsfull politik allt sedan vi tillträtt och vi har  lyckats vända det stora underskott vi ärvde.

 Det  placerar oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen ska fortsätta att leverera.

Vi har nu i vår satsat extra på skolan 2 miljoner. Vi satsar extra inom vård och omsorg med 3 miljoner för unga och funktionshindrade skall kunna få vettiga bostäder.  
Sd vill spara detsamma men dom kan inte visa på hur det skall spara. Inga budgetförslag endast plakatpolitik. Samma gäller pensionärspartiet SPI, vad vill de egentligen.

 Vi tillträdde med drygt 30 miljoner i underskott i socialnämnden , bun dryga 7 miljoner i underskott. Inga detaljplaner, inga samtal om utvecklingsprocesser över hur vi för Hörby framåt för medborgarnas behov.

 Att väl vårda skattepengen istället för att dra ner på fastighetsunderhåll och utveckling av kommunen det är så vi arbetar nu. Det ger resultat.

 Idag har vi ett positivt födelsenetto, många små sprittande Hörbybor. Vi har flera nya företagare, nya arbetstillfällen, vi hamnade på plats 4 i senaste skl mätningen av 150 kommuner  när det gäller bra samverkan med företagarna

 Centrum kollektivtrafik

Vi arbetar fram en modell över hur vårt centrum med torgen, med vår busstrafik superbusskonceptet skall se ut. Ni ser nu i centrum att de tomma lokalerna är betydligt färre, vi har ett levande centrum som ska bli ännu bättreVi socialdemokrater skall utveckla Hörby till en modern ort med närheten till natur och kultur. Det ska vara lätt att ta sig till oss med buss och bil. Vi arbetar för bra bostäder för alla, vi har en bostadsförsörjningsplan på remiss. Där Sd utmärker sig igen med att de inte anser att kommunen ska agera socialbostadsjour. Men vi ska självklart verka för bostäder för Hörbybor med svårigheter att ordna egen lägenhet. Det är socialdemokratisk politik. Vi har bostadsbrist, vi har fortsatt en uppförsbacke eftersom förra styret, femklövern, inte lämnade efter sig något att arbeta med.

Vi börjar landa i inventeringen. Bostäder, behov i vård och omsorg, skollokaler, industrimark.
Skola
Vi ska ha en kunskapsskola med höga resultat. Vi når inte riktigt fram, men vi ökar resurserna efterhand i skolan.

Vi har sd som smyger runt och vill utveckla skolorna i media med i de politiska samtalen och till oss socialdemokrater  har Sd inget budskap, ingen budget. Endast att Sd vill spara och dra ner i skolan och för våra mest utsatta Hörbybor, nämligen de med funktionshinder. Hyckleri på hög rangordning, men den faller platt fall.

 

Vi har gjort en skolutredning

  • för att säkerhetsställa att skolan är en trygg plats med ordning och studiero där eleven ska få alla möjligheter att nå sina mål
     
  • för att skapa en jämlik kunskapsskola. Resurser ska fördelas rättvist, efter behov
     
  • för att investera i lärare och skolledare och bra arbetsmiljö  Alla elever har rätt att möta behöriga och skickliga lärare , vi  vill satsa på tidiga insatser, fler specialpedagoger och stärkt elevhälsa.
     Alla som kan jobba ska jobba

Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg .
Arbete leder till ökad självkänsla.
Vi har nu startat upp arbetsmarknadsenheten. En enhet som vi i S- jobbat för i opposition i många år. Nu är den i hamn.


Hörby mål att ta fram ca 70 extratjänster riktig lön 1-2 år, stimulera till fortsatt utbildning. Inkludering. Att se det som en rekrytering in i de område vård, skola och omsorg  där vi har rekryteringsbehov.

 Hörby är fjärde bästa kommunen i Skåne, när det gäller samverkan kommun och företagare . Vi har satsat på näringslivsutveckling och nu kommer resultaten. Det ger fler företagare till kommunen.

Utredning om besparingar i kommunens måltidsverksamhet

Vi har utmaningar – att precis som andra små kommuner får budget i balans de kommande åren.

Sidbild

Bildtext

SidVi gör nu en översyn av antalet kök i kommunen. Förändringar som nu utreds kommer att beröra personalen och innebär en förändrad personalstyrka inom måltidsverksamheten. Tidigare i år gick den kommunala måltidsverksamheten över i samhällsbyggnadsförvaltningens regi. I samband med den förändringen så togs även ett beslut av kommunfullmäktige att verksamheten helt och hållet ska vara intäktsfinansierad. Investeringsbehov minskas med 200 miljoner    

Sidbild

BildTekniska nämnden jobbar vidare med förra årets utredning och föreslår en uppdaterad lokalförsörjningsplan. Investeringsbehovet är uppskattat till 800 miljoner kronor. Det är en minskning med ca 200 miljoner kronor jämfört med tidigare bedömning.Hörby kommun växer stadigt och kommunen planerar för framtiden. Det finns ett behov av att modernisera och utveckla lokalbeståndet. Kommunen har samtidigt en ökande befolkning vilket innebär ett ökat behov i form av skolor, förskolor och annan verksamhet. Vi planerar nu för minst 2 förskoleavdelningar med start 1 jan 2018

 Kultur – Karnas Backe med en helhetslösning- scen, toaletter vatten och avlopp, ljus , träning , bänkar och grillplatser, parkering .


TRYGGA HÖRBY
Det har varit ett år där polisens trygghetsmätning visar just att den upplevda otryggheten har ökat. De faktiska händelserna är istort oförändrade. Vi fortsätter med trygghetsskapande åtgärder. Vi bygger upp det fd styret monterat ner i besparingssyfte.


Vi har ett gammalt beslut i fullmäktige om att införa valfrihet inom omsorg och hemtjänst i Hörby, lagen om valfrihet. Just nu arbetas det fram metoder för att prissätta en hemtjänsttimme. Det viktiga är att  Sjuka, äldre och barn ska inte vara lönsamma, det är inte därför vi betalar skatt. Våra skattepengar ska användas på bästa sätt. Det ska inte ner i ficka på skatteplanerare och vinstdrivande välfärdsföretag.Idag har vi inte något system som reglerar orimliga vinster i välfärden. I princip ställer vi inga krav på företag att redovisa hur och varför de gör lönsamhet på våra barn, äldre och sjuka. Det finns en mängd bra och välfungerande välfärdsföretag, som är seriösa och intresserade av att utveckla verksam­heten. De kommer även fortsättningsvis att kunna ­bedriva verksamhet med offentlig finansiering.Men, ägare som investerat i välfärdsföretag för att maximera avkastningen och i övervinster kommer att påverkas. Några av dem kanske väljer att lämna väl­färden.Vi blir inte ledsna för det.

 

 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.