S för ett bättre Hörby

Susanne Meijers blogg.

Välkommen till min blogg. Jag har fått förtroendet av Hörbyborna att arbeta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande under denna mandatperiod.
Vill du som jag, ha förändring för ett bättre Hörby, med fokus på äldre och handikappfrågor- ALLA SKALL INKLUDERAS I VÅRT SAMHÄLLE.

Vi skall bygga bra bostäder till unga och de som vill bo på mindre yta. Flyttkedjorna måste igång. Många söker en bostad, vi har nu fd statoiltomten redo, Stattena området utvecklas och Hörbybostäder kommer snart igång med Tvärgatan. Vi har snart en Torgmiljö med Stationssamhälle 2.0 klart, beräknas färdigt 2018 vintern. Nya Lågehallarna likaså.

För en aktiv landsbygd med en levande miljö, det skall vara lätt att ta sig från byarna in till Hörby och tvärtom , skolan måste utvecklas och upprustas. S arbetar för mindre antal barn i klasserna, kompetensutveckling för lärare. Alla elever ska ha samma förutsättningarför detta krävs det omstruktureringar.

Vi driver frågan om specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor- man måste få utveckla sin kompetens allt för det ökande sjukvårdsbehovet vi har i kommunerna. Nya hälso-och sjukvårdsavtalet är underskrivet och kommer att ge Hörbyborna en mer kvalificerad hemsjukvård.

Vi skall inte ha vinstdrivande företag i välfärden.

Vi arbetar för att få bort de vinstdrivande välfärdsföretag.


lördag 31 januari 2015

Men vad gör egentligen ett kommunalråd ?

En månad går mycket fort som nytt kommunalråd i Hörbykommun
 


Min far frågar mig ofta, vad gör du egentligen om dagarna? och jag tror inte han blir mycket klokare på mina svar.
 
 
31 dagar som kommunalråd  Hörby kommun

Det är inte helt lätt att förklara vad uppdraget innebär för någon som inte alls varit involverad i samhällsfrågor och engagerad i politik. För hur förklarar man att det är ett arbetsschema med fritt ansvar att samverka med politiker, tjänstemän, våra anställda, pressen, samtal och möten med övriga kommuner för att komma fram till kloka ställningstagande i olika beslut.

 Ställningstagande och beslut som skall tas för alla våras kommunmedborgars bästa. Att förklara att det krävs huvudbry för att få med alla på tåget i så stor utsträckning som möjligt. Att vissa veckor kan vara 35  timmar och andra 50 timmar. Nä, detta är kluddigt att förklara men jag hoppas att jag skall lyckas att göra det för min far inom ett år.


Under veckorna som gått har fler och fler uppdrag uppenbarat sig, allt från trygghetsråd, vattenråd, IT nämnder, näringslivsråd, företagsbesök och samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan mm.

Hur skall vi utveckla vår verksamhet för de människor som flyr från krigets fasor ? Hur skall vi förbättra integrationen. Arbetsmarknadsenheten och arbetsmarknadsrådet måste utvecklas och fördjupas för att vi skall göra Hörby kommun till en attraktiv arbetsgivare. FÖR ALLA. Jag arbetar för att minimera timmanställningarna. Idag är ett stort antal Hörbybor beroende av sk sms-anställningar. En Socialdemokratisk politik är fasta heltidsanställningar. Detta göra att fler kan bo, bygga och utvecklas med en trygg inkomst.

Samtal om fiberuppkoppling till våra kommunmedborgare? Hur gör vi det bästa av skattepengen i samverkan med privata företag? Det är mycket ny kunskap för en person som jag, som är duktig på socialpolitik men inte så bra på fiberkablar. Dock kan vi i Hörby skryta med att jag är ett mångfacetterat kommunalråd med hjärnan på skarpt läge då det gäller att inhämta ny kunskap . Samt tålmodiga tjänstemän som svarar ytterst bra på frågor som ställs.


Vi har en fantastisk natur i Hörby som vi i samverkan med Eslöv och Höör skall utveckla  genom ett samverkansavtal om besöks- och turismnäringen. Målet är att detta skall sys ihop innan sommaren och absolut senast efter sommaren. Här kommer även turistbyrån  in och precis som vi beslutat i kommunfullmäktige skall den ligga vid något av Torgen. Just nu har vi byrån i kommunhuset knappt 90 steg från gamla torg. Vår tillfälliga turismbyrås öppetider.Att få möjligheten att vara med och bygga för framtiden i min kommun är ytterst hedrande.

 
Översiktsplanearbetet är ett stort arbete och av ytterst stor vikt och  vi nu gör ett omtag och kommer att ställa ut för dialogmöten säkerligen innan juni månad detta år, här kommer även vindkraftsplanen att vävas in. Etablering av vindkraft regleras både genom plan- och bygglagen och genom miljöbalken. I vissa fall krävs både en anmälan enligt Miljöbalken och bygglov enligt Plan- och Bygglagen. Sådana ärenden handläggs av kommunen.

Hur vill vi att vår mark skall användas. Boende för Hörbybor i alla ådrar. Generationsboende ? Boende för handikappade och funktionshindrade? Demensboende och boende för äldre som ej kan bo hemma.

Hur  skall vägar, vatten och avlopp fungera. Lekplatser, torg och hela vårt offentliga ytrymme. Bygga ihop landsbygd så vi får bra transportmöjligheter mellan centrum och våra småbyar. Skolor, förskolor , fritids och fritid för unga , funktionshindrade och alla andra. Hur skall vi utforma detta?


Vindbruksplan - Vindkraftsplan  Sd i Hörby svingar sina vingar. Påstår att mycket är uppgjort och avklarat.Mycker skramlande. Majoriteten har all ambition att få till en bra plan för vindkraft och miljöanpassad energi. Här inryms bla  sol, vind och vatten. Av någon anledning så verkar det som om en del i Hörby har fått för sig att vi skall fylla kommunen med vindmöllor. Så är det icke, men vi måste följa miljöbalken och följa de myndighetsbeslut som tas.  Jag förutsätter att S.Borg tänker följa våra lagar i detta område.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Delge gärna dina synpunkter, jag förbehåller mig rätten att ta bort kränkande inlägg. Mitt syfte med min blogg är att öppna upp för diskussioner och en öppen kontakt med mina läsare. Endast du som kan stå för vem du är är välkommen.